Воспитательная работа


И.Раззаков атындагы КМТУнин Кара-Кол филиалынын орто кесиптик билим беруу болумунун тарбиялык иштеринин планы