Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Заместитель декана по воспитательной работе


Абдыкалыкова Саламат Сагынбековна
Заместитель декана по воспитательной работе, старший преподаватель кафедры ТПОП

Абдыкалыкова Саламат Сагынбековна 1982-жылы туулган. 2004-жылы И. Раззаков атындагы КМТУну аяктаган, квалификациясы «Коомдук тамактануу азыктарынын технологиясы» багыты боюнча «Инженер-технолог». 2005-жылдан баштап И. Раззаков атындагы КМТУде эмгектенип келет.


Приёмная: (0312)561438

Кабинет: 1/307

e-mail: salamat-7@bk.ru

Стаж работы: 2019-20 жж.