Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


                           И.Раззаков атындагы КМТУнун Кыргыз тили кафедрасынын жамааты, 13-январда тилчи, лексикограф жана лексиколог, агартуучу, адабият таануу боюнча окумуштуу, фольклор таануу боюнча изилдөөчү КУСЕИН КАРАСАЕВдин 120 жылдык мааракесине карата А.Осмонов атындагы Улуттук китепканада окумуштуунун жаны басылып чыккан эмгектерине көз чаптырып ,ал тууралуу маалыматтар менен таанышып кайттык. Чакан маектешүү уюштурдук.