Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


Ушул өнөрдү Технологиялык факультеттин коллективи: окутуучулары жана студенттери, факультеттин денгээлинде жандардырууга, студенттерди өзүбүздүн руханий байлыктарыбызга, улуттук өнөрлөрүбүзгө тартуу үчүн жылына уюштурат.
            Уюштуруунун башында декандын орун басары Сырымбекова Эркингүл Ибраевна жана “Кыргыз тили” кафедрасынын жамааты турат. Өзгөчө кафедранын ошол кездеги башчысы доцент Исмаилов Асанбек Усоналиевич, кафедранын доценти Айтбаева Н.Б., ага окуутучулары: Осмон кызы Ж., Рысбекова Д.А. ж.б. Алар эң активдүү иш алып барып, катышуучу да болуп беришти.

“Сармерден” фестивалында өзгөчө өнөрлөрүн, айтышта алып баруучу болгон Исмаилов А.У. жана Рысбекова Д.А.  көрсөтүштү, улуттук жана заманбап ырлары менен профессор Садиева А.Э., декандын орун басары доцент Сырымбекова Э.И. элдин сүймөнчүлүгү боло алышты.

“Сармерден” майрамында ыр, бийлер менен кошо, кыргыз элинин кылымдар бою жыйнаган акыл топтому болгон, томуктай сөзгө тоодой акыл батырган, асыл ой казынасы - макал-лакаптар,  кыргыз элинин акындыгын, ойчулдугун, кеменгерлигин айгинелеген табышмактар, КЫРГЫЗ ТИЛИНИН жоголбой, бузулбай муундан-муунда, атадан балага өтүп келе жатышына ролу зор болгон жаңылмачтар айтылып, көрүүчүлөрдүн көнүлүндө калды.

Университеттин жалпы жамаатын, студенттерин кыргыз элинин чыгармачылык дүйнөсүнү чүмкөнткөн Технологиялык факультетинин бул багыт боюнча иш алып баруусу өркүндөп – өсө беришине тилектешпиз.