Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


           И.Раззаков атындагы КМТУда өткөрүлгөн жаш окумуштуулардын, аспиранттардын, магистранттардын жана студенттердин “Илим, техника жана инженердик билим берүү санариптешүү жана глобалдашуу доорунда” аттуу 63 – Эл аралык түйүндүк илимий-техникалык конференциясында “Гуманитардык илимдер” секциясына караштуу Кыргыз тили кичи секциясы боюнча  жыйынтыктоочу туру өткөрүлдү. 

         Конференция офлайн форматында 2/505 аудиторияда  саат 13.00до башталып, 16.30да аяктады. Илимий-изилдөө иштеринин жүрүшүндө программага кирген 25 илимий баяндаманын бардыгы угулуп,  талкууга алынды. Студенттердин слайддар, презентациялар менен коштолгон эң кызыктуу баяндамалары конференциянын катышуучуларына  күтүлбөгөндөй таасир берди. Жогорку деңгээлдеги даярдыктары менен бардык катышуучуларды шыктандырбай койгон жок.  Кафедранын бардык окутуучулары конференцияга өздөрү даярдаган студенттер менен жигердүү катышышты.

         Жыйынтыгында комиссиянын чечими менен  3 илимий баяндама жеңүүчү деп табылып, 1-2-3-орундар ыйгарылды  жана дагы  3 илимий баяндама конференциянын жыйнагында жарыкка чыгарууга сунушталды:

 

        

Жыйынтыгында:

  • 1-орун: I  даражадагы Диплом     - Алмазбекова Арина, ИСТ-1-20“Чечендик өнөр”, жетекчиси: улук окутуучу Амалканова Б. Т.;
  • 2-орун: II  даражадагы Диплом - Ажыбекова Алина, ЭКО-1-20“ “Манас” эпосундагы медицина”,        жетекчиси: улук окутуучу Стамалиева А. Б.;
  • 3-орун: III  даражадагы Диплом - Түнгатаров Эрзат, БТ-1-20“Кыргыздын улуттук баалуулуктары жана аларды баалай билүү”, жетекчиси: улук окутуучу Шаршенова Р. А.

 

Ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн  орундардан сырткары  төмөнкү баяндамалдарды университеттин журналынан  жарык көрүүгө сунушталды:

 

  • Садирова Нуриза ТКИЛП-1-20 (ТШИ),   “Кыргыз элинин алгачкы агартуучулары – Жусуп Абдрахманов”,  жетекчиси: улук окутуучу  Осмон кызы Н.;
  •  Прищепина Марина  БСТ-1-20,  “Кыргыз элинин баатыр кыздары”, жетекчиси: улук окутуучу Стамалиева А. Б.;
  • Макилов Элмирбек ИБ инж- 1-20,  “Улуттук тамак-аштарынын изилдениши” , жетекчиси: улук окутуучу  Рысбекова Д. А.;
  • Акунжанова  Нуска Т(г) -1-20, “Азыркы учурдагы кыргыз тилинин абалы”, жетекчиси:  улук окутуучу Шаршенова Р. А.

Бул студенттердин илимге алгачкы  салган чыйыр жолу болду. Сапарыңар байсалдуу болсун! Ак жол! Ар дайым бийик максаттарды багындырып жүрө бериңиздер,  биздин сыймыктуу студенттерибиз!