Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Мырзалиева Мадина Алмасбековна


Мырзалиева Мадина Алмасбековна
Улук окутуучу

  Билими:

  • И. Раззаков атындагы КМТУ,  “Журналистика” адистиги,  “Журналист” квалификациясы – артыкчылык диплому менен;
  • К. Карасаев атындагы БГУ,  “Журналистика” багыты боюнча магистратура;
  • И. Раззаков атындагы КМТУ,   “ Экономика жана ишканалардагы башкаруу” адистиги, “Экономист –менеджер” квалификациясы

Иш тажрыйбасы:

  • И. Раззаков атындагы КМТУ, Кыргыз – Герман Техникалык Институту, “Логистика” кафедрасы (негизги);
  •  Ж. Баласагын атындагы КМУУ,  Чыгыш таануу факультети, “Журналистика” кафедрасы (2013-жылдан бери айкалыштыруу менен);
  • К. Карасаев атындагы БГУ, Журналистика жана маалыматтык системалар факультети, “Журналистика жана коомчулук менен байланыш” кафедрасы (2014-2016-ж.ж. –айкалыштыруу менен)

Билген тилдери:

кыргызча (эне тили), орусча (эркин), англисче (сүйлөшмө)


Телефон: 0312 54 51 60

Кабинет: 2/425

e-mail: myrzalieva-madina@mail.ru