Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Окуу иштери боюнча проректор


Элеманова Римма Шукуровна
Окуу иштери боюнча проректор

Билими:

1993-1999-жж.. – КМТУ, «Консервалар жана концентраттар технологиясы» адистиги, квалификациясы «дипломдуу инженер»

2015-ж. баштап — 05.18.01 – Дан эгиндерин, буурчак өсүмдүктөрүн, акшак азыктарын, мөмө-жемиштерди жана жүзүмчүлүктү иштетүү, сактоо, кайра иштетүү технологиясы жана 05.18.04 – Эт, сүт, балык азыктары жана муздатуучу өндүрүштүн технологиясы адистиктердин техника илимдеринин кандидаты.

Эмгек ишмердиги:

И.Раззаков атындагы КМТУ

2020-ж. баштап азыркы убакытка чейин - окуу иштери боюнча проректор

2017-2020 жж. – «Консервалоо технологиясы» кафедрасынын башчысы

2016-2017 жж. – КМТУнун Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы 

2016-2017 жж. – ТФ окуу иштери боюнча декандын жардамчысы 

2015-ж. баштап азыркы убакытка чейин - «Консервалоо технологиясы» кафедрасынын доценти

2013-2016 жж. –ТФ СИИИ боюнча декандын жардамчысы, ИИИ  боюнча декандын жардамчысы 

2007-2015 жж. – химия кафедрасынын улук окутуучусу 

2007-2008 жж. - ТФ тарбия иштери боюнча декандын жардамчысы 

2006-2007 жж. - химия кафедрасынын окутуучусу

2005-2006 жж. - химия кафедрасынын лабораториялар башчысы 

2001-2005 жж. - химия кафедрасынын окуу мастери 

2000-2001 жж. - химия кафедрасынын улук лаборанты 

Илимий-изилдөө иши:

И.Раззаков атындагы Химия-технологиялык илимий-изилдөө институтунун тамак-аш бөлүмүнүн кенже илимий кызматкери (2011-2015 жж.), жетектөөчү илимий кызматкери (2019-ж. баштап азыркы убакытка чейин). 40дан ашуун илимий жана усулдук эмгектердин автору, анын ичинде 5 Кыргыз Республикасынын табылгага патенттери, ББжИ грифи бар окуу курал, 11 окуу-усулдук иш, 16 илимий макала (7 РИНЦ), 9 докладдын материалдары (3 РИНЦ).

Чет өлкөлөрдө илимий жана окуу стажировкаларын өткөн (Латвия, Литва, Польша, Германия, Япония жана башкалар).

КМТУнун Ардак Грамотасы (2008-ж., 2010-ж.), КР ББжИМ Ардак Грамотасы (2014-ж.), «И.Раззаков ат. КМТУнун жылдын мыкты улук окутуучусу» диплому (2014-ж), «Акыл Тирек» республикалык илимий конкурсунун дипломанты (2015-ж., 2016-ж.), И.Раззаков ат. КМТУнун жылдын мыкты доценти (2018-ж.), КР ББжИМ ыраазычылыгы (2020-ж.).


Приёмная: +996 312 56 15 18

Телефон: +996 312 54 51 26

Кабинет: 1/279

e-mail: elemanova@kstu.kg