Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Эмельбекова К.Э., окутуучу


Эмельбекова Калиман Эмельбековна
Окутуучу

Эмельбекова Калиман Эмельбековна И. Раззаков атындагы КМТУда   2018 жылдын сентябрынан баштап эмгектенет.

Ж. Баласагына атындагы КМУ ну бүтүрүүчүсү.   "Филология ( орус )" багыты боюнча  Магистр  академиялык даражасы   2018 жылы ыйгарылгын.


Приёмная: 56-13-02

Кабинет: 2/518