Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Айтбаева Нуркан Барыңовна


Айтбаева Нуркан Барыңовна
Ф.И.К. КМТУнун доценти

Айтбаева Нуркан Барыновна 1957-жылы 17-мартта Чүй областынын  Чүй районуна караштуу Он Бир-Жылга айылында туулган.

Айтбаева Нуркан Барыновна 1980-жылы СССРдин 50 жылдыгы атындагы КМУнун Кыргыз филологиясы факультетин артычылык диплому менен бүтүргөн, ошол эле жылы Кыргыз ССР Илимдер академиясынын азыркы кыргыз тили секторуна кенже илимий кызматкер болуп иштеген. 1989-жылы кайрадан КМУнун Факультет аралык кыргыз тили кафедрасына окутуучулук кызматка кирип, 1998-жылы “Ч.Айтматовдун котормочулук чеберчилиги” деген темада кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон.

2005-жылдын сентябрь айынан бери И. Раззаков атындагы КМТУнун Кыргыз жана орус тилдери кафедрасынын кафедра башчысынын милдетин аткарып, 2007-жылы кафедра “Мамлекеттик тил” жана “Орус тили” болуп экиге бөлүнгөндөн баштап, 2013-жылга чейин   “Мамлекеттик тил” кафедрасынын башчысы, доцент болуп эмгектенген.

 Доц.Н.Б.Айтбаева жогорку квалификациялуу педагог. Кафедрада “Кыргыз тилинин практикалык курсу” сабагы боюнча баштоочу  жана улантуучу топтордун студенттерине сабак берет. Өтүлүүчү модулдарды терең өздөштүрүп, студенттерге тилди үйрөтүүдө бай

тажрыйбага ээ.

2008-2012-окуу жылдардагы отчеттук мезгилде кафедрада  окуу - усулдук куралдарды, усулдук көрсөтмөлөрдү  чыгарууга жана кафедранын илимий иштерине  жетекчилик кылуу менен төмөндөгүдөй усулдук куралдарды, көрсөтмөлөрдү, илимий макалаларды жарыкка чыгарды:

   Отчеттук мезгилде төмөндөгүдөй      

1. Иш кагаздары (кыргыз тилинин практикалык курсу боюнча улантуучу топтордун студенттери үчүн усулдук көрсөтмө). Бишкек, 2009.

2. Кыргыз тили. Кыргыз тилинин практикалык курсу боюнча улантуучу топтордун студенттери үчүн усулдук колдонмо 1-бөлүм. Бишкек, 2009.

3. Кыргыз тилинин практикалык курсу боюнча 2-текшерүү иши (улантуучу топтор үчүн).

Бишкек, 2010.

4. Кыргыз тили. Кыргыз тилинин практикалык курсу боюнча улантуучу топтордун студенттери үчүн усулдук колдонмо 2-бөлүм. IBSN 978-9967-436-95-4 Бишкек, 2011.

5. Кыргыз тили. Кыргыз тилинин практикалык курсу боюнча АОжКЖ институтунун улантуучу топтордун студенттери үчүн усулдук колдонмо. Бишкек, 2012.

6. “Стандарттык  лексикалык минимум  кыргыз тилинин электрондук практикумунда”.  Бул эмгек  20112-2013 - окуу жылында И.Раззаков атындагы КМТУнун АО ж КЖнын  билим берүү порталында “Окуу процессиндеги окутуунун инновациялык  технологиясы” деген бөлүмүндө жайгашкан.