Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Коджегулова Дарья Абласановна


Коджегулова Дарья Абласановна
т.и.к., КМТУнун профессору, "Тухнолог" ОПБнун директору

1976-1981 политехникалык институтунун "Эт жана эт азыктарынын технологиясы" адистигин бүтүргөн, инженер, 25.02.09 ж. " Техника илимдеринин кандидаты" ,RK FK №0002584, 2012ж.  "Доцент" даражасын алган 

Окутуучу сабактары:

  • Азыктардын коопсуздугун өндүрүштүн жүрүшүндө системалоо;
  • Тамак-аш өндүрүшүнө сапатты башкаруу;

Приёмная: 0312 544329

Кабинет: ОПБ

e-mail: drkodjegulova@mail.ru

Стаж работы: 15 л.