Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Рустем кызы Чолпон


Рустем кызы Чолпон
улук окутуучу

Ж.Баласагын атындагы КУУнин Химия жана химиялык технология факультетинин магистратурасын аяктаган.2013 жылы гранттын негизинде Англиянын Чыгыш Университетинин Фармация факультетинин PhD программасына өткөн. 2018 жылы доктордук ишин ийгиликтүү жактап доктор PhD наамына ээ болгон. 2009-2011 жылдары И.Раззаков атындагы КМТУде ХжХТ кафедрасында улук лаборант, инженер болуп иштеген. 2018 жылдан баштап улук окутуучунун милдетин аткарат.