Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

IT департамент бөлүмү


Аларды департамент. И.Раззаков 2017-жылы уюштурулган жана ийгиликтүү иштеген көп жылдык тажрыйбасы бар. Департаменттин ишмердүүлүгү КРнын аракеттеги мыйзамдары менен жөнгө салынат.

Департаменттин ишинин негизги максаты – алар үчүн КМТУнун позициясын бекемдөө. И. Раззаков атындагы маалыматтык билим берүү мейкиндигинде Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү, пайдалануу жана жайылтуу, маалыматтык-коммуникациялык технологияларды , электрондук окутуу жана дистанциялык билим берүү технологияларын билим берүү процессинде жана иш-кгту им. Раззаков.

 Окуу процессин уюштуруу колдонуу менен ишке ашырылат заманбап билим берүү технологияларын пайдаланууга негизделген Интернетти пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо үчүн студенттин билим берүү ресурстары КМТУ (http://kstu.kg), ошондой эле тутумдарынын тестового билимди контролдоо.
Бул департамент окуу процессин технологиялык жактан коштоону ишке ашырат, окутуучулук курамды дистанттык окутуунун технологияларына окутууну жүргүзөт.

Департамент КМТУнун бардык бөлүмдөрүнүн иштерин уюштурууга жана координациялоого жооп берет. И.Раззаков атындагы КМТУнун аралыктан билим берүү системасын өнүктүрүү жана туруктуу иштетүү боюнча. Раззаков атындагы КМТУнун маалыматтык билим берүү чөйрөсүн түзүү жана өнүктүрүү боюнча иштерди координациялоо үчүн. И.Раззаков жана аны Кыргыз Республикасынын бирдиктүү маалыматтык билим берүү чөйрөсүнө киргизүү.

 

Департаменттин директору Арзыбаев Алмазбек Момунович
Электрондук почта: itcenterz@mail.ru