Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Кабыл алуу комиссиясынын курамы


КМТУнун бөлүмдөрүнө талапкерлерди кабыл алуу боюнча комиссиянын курамы:

Төрага - КМТУнун ректору проф. Джаманбаев Мураталы Джузумалиевич

Төраганын орун басары – Окуу иштери боюнча проректору доц. Чыныбаев Мирлан Койчубекович

Жооптуу катчы - Сариев Бактыбек Имангазиевич

Жооптуу катчынын орун басары (бюджет боюнча) - Тагаева Сабина Базарбаевна

Жооптуу катчынын орун басары (келишим боюнча) - Орозбаев Акжол Акбарович

Техникалык катчы - Курманбекова Кыял Бактыбековна