Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Рысбекова Дилбара Акжоловна


Рысбекова Дилбара Акжоловна
Старший преподаватель

Туулган жылы: 28.11.1980

Жашаган жери:  Бишкек шаары, Ленин району, Ак-Өргө ж/к, Ак шоокум көчөсү №3

Телефон: (+996 0707455447)

Е-mail: rysbekova.dilbara@mail.ru

Билими: Ж.Баласагын атындагы КУУнун  кыргыз филологиясы факультетин 2002- жылы артыкчылык диплому менен бүтүргөн.

Иш тажрыйбасы:

2004-ж. И.Раззаков атындагы КМТУнун технология факультетинин деканатында инженердик кызматты аткарган.

2004-2012-ж.  И.Раззаков атындагы КМТУнун кыргыз тили кафедрасында окутуучу.

2012-2018-ж. И.Раззаков атындагы КМТУнун кыргыз тили кафедрасында улук окутуучу.

И.Раззаков атындагы КМТУда аткарган иштери:

2016-жылдан бери И.Раззаков атындагы КМТУнун технология факультетинде мамлекеттик тил боюнча жооптуу.

Илимий ишмердиги:

2014-жылы И.Раззаков ат. КМТУнун АОжКЖдан №624 сертификат;

”Жогорку билим берүү тармагында мамлекеттик тилдин орду жана келечеги” аттуу республикалык илимий-практикалык конференцияда мыкты баяндама жасагандыгы үчүн  тастыктама 30.05.2017;

Алган сыйлыктары:

2016-жылы И.Раззаков атындагы КМТУнун  Ардак грамотасы.

2016-жылы И.Раззаков атындагы КМТУнун кыргыз тилинде чыккан мыкты эмгектер сынагынан Д.Ш.Дуйшенкулова менен биргеликте түзүлгөн “Практикум кыргызской разговорной речи” аттуу окуу куралы 3-даражадагы диплому менен сыйланган.

2016-жылы  Тарых жана маданият жылына арналган технология факультети уюштурган “Сармерден” оюн-зоок кечесинин активдүү катышуучусу катары  диплом менен сыйланган.

”Современные информационные технологии в сфере образования. Использование электронных изданий в учебном процессе” деген электрондук китепканалардын системасы боюнча семинардан  сертификат №ФС77-43102 алган.

”Жогорку билим берүү тармагында мамлекеттик тилдин орду жана келечеги” аттуу республикалык илимий-практикалык конференцияда мыкты баяндама жасагандыгы үчүн  тастыктама.

К.Карасаев атындагы БГУда өткөн “Эл аралык дүйнөлүк  тил боюнча биринчи фестивалга” активдүү катышкандыгы үчүн тастыктама

2018-жылы 7-мартта кыргыз тилин жана адабиятын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн университеттин атынанан алкыш жарыяланып, эмгек китепчесине түшүрүлгөн.

Илимий макалалары: 6 илимий макаласы жарык көргөн, ЖОЖдун улантуучу топторуна арналган авторлош 7 усулдук колдонмосу жана 1 усулдук көрсөтмөсү,  жекече 1 усулдук колдонмосу  2  усулдук көрсөтмөсү чыккан.


Приёмная: 2/503

Телефон: +996 0707455447

e-mail: rysbekova.dilbara@mail.ru