Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Нуралиева Самара Сакеновна


Нуралиева Самара Сакеновна
Старший преподаватель

Туулган жылы: 11.11.1974

Билими: Ж.Баласагын атындагы КМУУнун, филология факультетин 1996- жылы бүтүргөн. 1998-жылы аспирантуранын  күндүзгү бөлүмүнө тапшырып,  2001-жылы аяктаган.

Иш тажрыйбасы: 1998-2001-ж.ж. Ж.Баласагын атындагы КМУУнун аспирантурасы.

2003 -2016-ж.ж И.Раззаков атындагы КМТУнун Кыргыз тили кафедрасында улук окутуучу. Ушул окуу жайда жана өткөрүлгөн иш-чараларды уюштурууда салымы чоң.

Илимий ишмердиги:

2005-жылы “Талас тарых таразасында” аттуу илимий конференцияга катышып, жыйнакка макала чыккан.

2009-жылы И.Раззаков атындагы КМТУда өткөн илимий конференция катышып, жыйнакка макала чыккан.

2011-жылы Илимдер академиясында өткөн жаштардын илимий-практикалык конференция катышып, жыйнакка макала чыккан.

2014-жылыЖ.Баласагын атындагы КМУУда өткөн эл-аралык илимий конференция. катышып, жыйнакка макала чыккан.

И.Арабаев атындагы КМУда өткөн илимий-практикалык конференция  “Наука в вузах. Актуальные проблемы организации НИРС в ВУЗе” - сертификат.12-ноябрь 2010-ж.

 К.Карасаев атындагы БГУда өткөн кереге кеңеш. “Школа – Вуз - Школа: Проблемы педагогических практик и пути их решения”. 20-май, 2013-ж.

Андан тышкары дагы башка ЖОЖдо өткөн конференцияларда илимий макалалар окулуп, журналдарга чыкты.

Илимий макалалары: 17 илимий макалалары жарык көргөн, ЖОЖдун башталгыч топторуна арналган авторлош 25 окуу-усулдук китеби жана  окуу куралдары чыкты.

Билген тили : Кыргыз тили-эркин , орус тили-эркин , англис тили – сөздүк менен

Жеке сапаты: жоопкерчиликтүү, тыкан, адамкерчиликтүү, максаттуу ишине так, уюштуруучулук жөндөмдүүлүкө ээ.


Кабинет: 2/503