Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Асанова Нурзат Темирбековна


Асанова Нурзат Темирбековна
преподаватель

    Асанова Нурзат Темирбековна  1985-жылы  23-ноябрда  Чүй областынын  Чүй районуна караштуу Он Бир-Жылга айылында туулган. 2009-жылы Жусуп Баласагын атындагы КУУнун Кыргыз филологиясы факультетин бүтүргөн.  2009-2012-жылдары 2009-2012-жылдары Кыргыз Республикасынын  Улуттук илимдер академиясындагы Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун аспирантура бөлүмүн аяктаган. Учурда академик  А.А.Акматалиевдин жетекчилиги астында «Кыргыз профессионал  адабиятындагы пародия жанрынын өсүп-өнүгүү эволюциясы» аттуу темада кандидаттык иш жазып жатат.

          2009-2010-жылдары  Ж.Баласагын  атындагы  КУУнун география, экология жана туризм факультетиндеги геоинформациялык системалар (ГИС) лабораториясына жогорку категориядагы инженер болуп иштөө менен эмгек жолун баштаган. 2010-2015-жылдарга чейин И.Раззаков атындагы КМТУнун «Кыргыз тили» кафедрасында  улук  лаборант болуп эмгектенген. 2015-жылдан тартып окутуучулук кызматка өттү.

         Окутуучу Н.Т.Асанова  жогорку квалификациялуу жаш педагог. «Кафедрада кыргыз тилинин практикалык курсу» сабагы боюнча баштоочу, улантуучу жана тереңдетилген топтордун студенттерине сабак берет. Өтүлүүчү модулдарды терең өздөштүрүү менен студенттерге тилди окутуунун түрдүү жолдорун колдонуп келет.

           2013-2914 жана 2015-2016-жылдардагы отчеттук мезгилде студенттердин илим-изилдөө иштерине жетекчилик кылуу менен 8 илимий макала жарыялады.

           2013, 2015-2016-жылдардан бери олимпиадага студенттерди даярдап келе жатат.

          2016-жылы кыргыз тили жана логистика кафедралары уюштурган «Жеңижок–төкмө өнөрүнүн устаты» аттуу  көркөм-адабий чыгармачылык сабакка 6 студентти көркөм окууга даярдады жана ал кеченин чакан концерттик бөлүгүн даярдады.

          2016-жылы  Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына карата дубал-гезит даярдады.

Учурда кафедрада студенттер аралык өтүлүүчү илим-изилдөө иштерин (НИРС) жетектейт. Окуу иштери боюнча электроника жана телекоммуникация  (ИЭТ) институтуна жооптуу.

          Сыйлыктары: КРУИАнын «Ардак Грамотасы» 2010-жыл, КРУИАнын «Ардак Грамотасы» 2012-жыл.

         «КМТУда мамлекеттик тилди кеңири колдонуу» жөнүндө буйругунун негизинде өткөрүлгөн сынактын жыйынтыгы боюнча алкыш жарыяланган

Пр. 1/230     30.09.16 г.

Жаш окумуштуулардын, аспиранттардын жана суденттердин «Жаштар – илимдин кыймылдаткыч күчү» аттуу 58-илимий – техникалык конференциянын жыйынтыгында алкыш жарыяланган   Пр. №2 136  от 16.05.16 г.


Приёмная: 2/503