Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Новости


Институт электроники и телекоммуникаций получил новое оборудование

 

На днях в Институт электроники и телекоммуникаций КГТУ им. И. Раззакова поступило современное телекоммуникационное оборудование от Представительство Международной ассоциации по телекоммуникационной связи в Кыргызской Республике (SITA).

В качестве технической помощи нашему вузу было передано:

 • Cisco 3810, AVM with 6 E&M, Ethernet, Serial 0, Serial 1
 • Cisco 2612, Token Ring 16 Mbps, Ethernet
 • Cisco 2501 Serial 0, Serial 1, AUI
 • Cisco 2501 Serial 0, Serial 1, AUI
 • Cisco 2811
 • Cisco 1841, WIC 1T, 64M Flash
 • Catalyst WS-C3560-24PS-S
 • Cisco 1841, 2xFE, WIC 1T, 32Mb Flash
 • PVDM2-8
 • Cisco 2811,2xFE
 • Cisco 2610
 • Cisco 2610XM, FE

От имени ректора университета Д. М. Джаманбаева, в лице Представителя в КР Сыдыгалиева А.К. было направлено благодарственное письмо, в котором содержатся слова глубокой признательности за неоценимый вклад в подготовку высококлассных специалистов в отрасли информационных и телекоммуникационных технологий и выражается уверенность в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Отметим, что полученное оборудование позволит ИЭТ поднять на новый уровень оснащённость учебно-научных лабораторий и проводить занятия студентов в соответствии с современными требованиями.

КМТУда «Мыкты видеосабак - 2020» деген аталыштагы эң мыкты видеосабакка сынак жарыяланган Толугураак

И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде Мамлекеттик тил бөлүмү КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын 2020-ж.7-сентябрындагы билдирүүсүн, КР Билим берүү жана илим министрлигинин 774/1 буйругун жана КМТУнун ректорунун №1/127, №103 буйруктарын аткаруу максатында Мамлекеттик тил күнүн белгилөөнүн эки айлыгын жарыялаган. 20-ноябрда эки айлык иш-чаранын жыйынтыктоо аземи болуп өттү.

КМТУда мамлекеттик тилде окутуу, аны ишмердүүлүктүн бардык багыттарында кенири колдонууну жогорулатуу максатында жана тил саясатын өркүндөтүүгө багытталган “Мыкты видеосабак - 2020” деген аталыштагы эң мыкты видеосабакка сынак жарыяланган. Сынактын максаты – университеттеги эң мыкты окутуучулук-профессордук курамынын эмгегин, чыгармачыл изденүүсүн баалоо, алардын тажрыйбасын жайылтуу болду. Ѳнүгүү жана мамлекеттик тил боюнча проректор Б.Т.Тѳрѳбеков аталган сынак учурдагы ѳлкөдөгү пандемия шартында КМТУнун профессордук-окутуучулук жамаатынын алдыңкы заманбап билим берүү технологияларын жана методикаларын сунуштоо, жайылтуу формаларынын бири деп¬ белгиледи. Сынакты өткөрүү аркылуу техникалык билим берүүнү жакшыртууга, мыкты педагогикалык тажрыйбаларды таратууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Сынакка келип түшкөн видеоматериалдарды баалоо үчүн эксперттик комиссия сынактык материалдардын мазмунуна, сынактын шарттарына туура келүүсүнѳ, актуалдуулугуна, учурдагы билим берүүнүн талаптарына, билим берүү стандарттарына туура келүүсүнѳ, алдыңкы билим берүү жана санариптик технологиялардын жетишкендиктерин киргизүүсүн¬ѳ кѳңүл бурушту. Ошондой эле, окутуучунун предметтик компетенттүүлүгү, кеп маданияты, педагогикалык баарлашуусунун стили да бааланды.

Сынакка жалпысынан 11 катышуучудан 20 видео катталды. Алардын ичинен атайы түзүлгөн комиссия тарабынан жеңүүчүлөр аныкталып, акчалай сыйлык жана дипломдор тапшырылды. Сынактын жыйынтыгы боюнча катышкан окутуучуларга тѳмѳнкүдѳй орундар ыйгарылды:

Эң мыкты видеосабак сынагынын жеңүүчүсү “Телекоммуникациядагы маалымат системалары жана технологиялары” кафедрасынын улук окутуучусу Г.Т.Каримова; II орун: “Инженердик жана компьютердик графика” кафедрасынын улук окутуучусу Сагынбекова А.К.; Политехникалык колледждин окутуучусу Тынышова А.М.; “Коомдук тамак-аш азыктарынын технологиясы” кафедрасынын окутуучулары Байгазиева А. С., Кошоева Т.Р., Саалиева А.Н., Алмазбекова А., Муратбек к. М.; III орун: “Электроэнергетика” кафедрасынын доценти Табалдиева Н.Д.; “Экономикалык коопсуздук жана маркетинг” кафедрасынын улук окутуучусу Элчибаева А.З. жана «Чет тилдер» кафедрасынын ул.окутуучусу Абылаева А.А. Жеңүүчүлѳргѳ грамоталар жана акчалай сыйлыктардын сертификаттары тапшырылды.

Ошондой эле, эске сала кетсек эки айлык иш-чаранын алкагында университетте “Тилим жүрөгүмдө” аталышындагы акция жарыяланган. Акцияга жалпысынан 53 видео катталды. Атайы түзүлгөн комиссия акциянын жыйынтыгын чыгарып I орунду ПМИ(б)-2-20 тайпасынын студенттери: Уранбек кызы Ч.,; Дуйшеналы у.Н., Мукамбетова С.; II орунду ИЭФтин ИСТ(б)-1-20, М(б)-1-20, МЕН(б)-1-20, ЭКО(б)1-20 топторунун бириккен командасы (башталгыч топтун студенттерине); III орунду Турдалыев А., ЭЭ(б)-1-20;Турдиева К., ТПППЖПг(б)-1-20(МЛ) тайпасынын студенттери алышты.

“Мыкты көркөм окуу” номинацияларында I даражадагы диплом: Бактыбек у.С., КГТИ, ИЗг(б)-1-20; Женишбек у.Н., ИЭФ, ЭКО(б)-2-20; Жаныбекова А.М.; ТПППЖП(б)-1-20(МЛ); II даражадагы диплом: Омурова А.З., ИЭФ, ЭКО(б)-2-20; Садирова Н.А., ТКИЛП(б)-1-20(ТШИ); Позднякова А.С., ТППРС(б)-1-20(БКПП); III даражадагы диплом: Асанбекова А.Т., ТПООП(б)-ИСОП-1-20; Бексултанова Б.Б., ИСиТ(б)-1-20(ЭКО);Алмазбекова Н.А., ЭФ, ТБ(б)-1-20. Аталган студенттерге КМТУнун Ѳнүгүү жана мамлекеттик тил боюнча проректору Б.Т.Тѳрѳбеков дипломдорду жана китептерди тапшырды.
 

Международный семинар для студентов

11 ноября 2020 года Институт электроники и телекоммуникаций КГТУ им. И. Раззакова совместно с Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ) и китайской телекоммуникационной компанией Huawei провели семинар на тему «Системы беспроводной связи нового поколения 5G» в рамках совместного образовательного проекта «Eurasia 5G Trainings 2020». В работе семинара приняли участие 116 студентов ИЭТ и Кыргызско-Германского технического института нашего университета.

Целью настоящего проекта является обучение студентов ведущих технических университетов России и Евразии в сфере инфокоммуникационных технологий. Он предоставляет уникальную возможность студентам заявить о себе, повысить уровень профессиональных квалификаций, продемонстрировать собственные знания и получить соответствующий сертификат компании Huawei, который даёт будущим выпускникам дополнительные преимущества на рынке труда.

В ходе семинара эксперт в области 5G доцент МТУСИ Ларин А.И. сделал интересный доклад в режиме «online». По итогам обучения на площадке Huawei предполагается провести тестирование с целью отбора и сертифицирования лучших студентов.

По завершению работы все участники выразили искреннюю благодарность организаторам в лице Учебного центра МТУСИ, компании Huawei и ИЭТ.

Состоялись выборы директора ИЭТ

8 октября 2020 года прошло общее собрание профессорско-преподавательского состава Института электроники и телекоммуникации КГТУ им. И. Раззакова с повесткой дня «Выборы директора ИЭТ».

Загодя была проведена необходимая в таких случаях предварительная работа: приказом ректора за №91 от 14.09.2020 был создан Оргкомитет во главе с проректором по учебной работе Чыныбаевым М.К., который своевременно вывесил соответствующее объявление, утвердил список избирателей и форму бюллетеня для тайного голосования, а также принял порядок проведения этого собрания.

Следует отметить, что для участия в выборах были поданы документы профессора Каримова Б.Т., который оказался одним единственным претендентом на должность директора ИЭТ.

В начале претендент выступил со своей программой развития института на ближайшую перспективу, выделив в качестве главных приоритетов укрепление кадрового состава, оснащение лабораторий современным телекоммуникационным оборудованием, совершенствование учебных планов по направлениям подготовки бакалавров и магистров и подъём уровня научно-исследовательских исследований.

В выступлениях преподавателей в прениях были отмечены высокие деловые и личные качества Каримова Б.Т., и по итогам тайного голосования тот был единогласно избран на должность первого руководителя данного структурного подразделения университета, призванного решать грандиозные планы по цифровизации экономики республики.

Институт электроники и телекоммуникаций получил новое оборудование

На днях в Институт электроники и телекоммуникаций КГТУ им. И. Раззакова поступило современное телекоммуникационное оборудование от компании ЗАО «Альфа Телеком».В качестве технической помощи нашему вузу были передано:

• два скоростных дисковых массива HPE уровня Enterprise для хранения больших объемов данных;

• два аппаратных комплекса SUN, включающих сервер, дисковое хранилище, оптический и сетевой коммутаторы, предназначенные для обработки данных;

• два аппаратных комплекса «шасси» с ультра-компактными серверами;

• ленточная библиотека для магнитных лент и дискового массива, служащих для хранения резервных копий данных.

От имени ректора университета М. Джаманбаева генеральному директору дружественной компании А. Жамангулова было направлено благодарственное письмо, в котором содержатся слова глубокой признательности за неоценимый вклад в подготовку высококлассных специалистов в отрасли информационных и телекоммуникационных технологий и выражается уверенность в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Отметим, что полученное оборудование позволит ИЭТ поднять на новый уровень оснащённость учебно-научных лабораторий и проводить занятия студентов в соответствии с современными требованиями.