Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Совет факультета


СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

1. Терага -  Бексултанов А. А., э.и.д., проф., ИЭФ деканы.
2. Катчы -  Жусуева Н. Ж., “ЭМС” кафедрасынын улук окутуучусу.
3. Мучелору: Алмаматов М. 3., т.и.д., проф., “МС” каф. башчысы;
4. Асанакунова Г. Б., “ЭКМ” каф. доценти;
5. Атантаев И. А., э.и.д., “Менеджмент” каф. профессору;
6. Батырканов М. Ш., “ЭМС” каф. башчысы;
7. Белекова Г. Ш., ОИ боюнча декандын о.б.;
8. ДавлятоваБ. Д., “ЭМС” каф. доценти;
9. Жумаев Т., т.и.к., “МС” каф. доценти;
10. Зыкова Е. П., т.и.к., “МС” каф. доценти;
11. Иманкулова Э.Т., п.и.к., проф., “Менеджмент” каф. башчысы;
12. Касымова В. М., э.и.д., проф., “0ЖЭ” каф. профессору;
13. Мырзалиева Н. О., ТИ боюнча декандын о.б.;
14. Омурбекова М. О., э.и.д., “ЭКМ” каф. башчысы;
15. Орозалиев Т. С., “6ЖЭ” каф. башчысынын м.а.

2020-2021 окуу жылына карата Инженердик Экономикалык факультетинин

Окумуштуулар Кеңешенин иш планы

 

Каралуучу суроолордун тизмеси

Убактысы

Жоопкерлер

1

1 .ИЭФ Окумуштуулар кеңешинин иш планын талкуулоо жана бекитүү.

2. ИЭФтин иш планын бекитүү.

3. ИЭФтин илимий жана методикалык иштеринин планын бекитүү.        

4. Ар кандай маселелер

 

Сентябрь

Бексултанов А.А.

Зыкова Е.П.

Омурбекова М.О.

 

2

1.2020-2021 окуу жылына карата студенттерди кабыл алуу жыйынтыгы.

2. Жайкы экзамендик сессиясынын жыйынтыгы жана факультеттин

жамаатынын билим берүү процессинин сапатынын жакшыртуу боюнча маселелери .

3. Практикаларды уюштуруу .

4. Ар кандай маселелер.

 

Октябрь

Тойбаева Н.Р

жоопту

Кафедра

башчылары

Декандын окуу

иштери боюнча

орун басары

Белекова Г.Ш.

 

3

Дистанциялык жана күндүзгү бүтурүүчү бөлүмдүн бүгурүүчү

квалификациялык иштин темаларын бекитүү.

2. Модуль аралык текшерүүнун жыйынтыгы

3. Ар кандай маселелер

 

Ноябрь

Кафедра

башчылары

декандын окуу

иштери боюнча

орун басары

 

4

1.2020ж Факультеттин илимий иштеринин жыйынтыгы жана  келечектеги приоритеттик багыттары.

2.Аспиранттарды аттестациялоо.

3 Ар кандай маселелер

 

Декабрь

Зыкова Е.П.

 

5

1.Эл-чарба тармактарына ылайыктуу инженер-экономисттерди даярдоо

жөнүндө.

2. КМТУнун ректорунун кыргызтилин өнүктүрүү боюнча проектин ишке

ашыруу.

3. Ар кандай маселелер

 

Январь

Декан

кафедра

башчылары

 

6

1.Кышкы экзамендик сессиянын жыйынтыгы жана факультеттин

жамаатынын билим берүү процессинин  сапатын жогорулатуу боюнча маселелери

2.Факультетте, кафедраларда окуутунун абалы жана келечеги.

3. Ар кандай маселелер

 

Февраль

Декандын окуу

иштери боюнча

орун басары

Каф башчылары

 

 

7

 

1. Профориентациялык иштер.

2.Студенттик илимий- техникалык конференциясын уюштуруу.

3. Ар кандай маселелер

 

Март

Каф башчылары

Зыкова Е.П.

 

8

 

 

1. Тарбия иштери боюнча отчету.

2.Факультеттин кадрлар жана квалификацияны көтөрүү  боюнча иштери.

3. Ар кандай маселелер

 

Апрель

Мырзалиева . Н.О.

Каф башчылары

 

9

 

1 .Кундузугу жана сырттан студенттердин дипломдук иштерин  коргоо жана  МАКты  уюштуруу.

2. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча түзүлгөн мерчемдердин

аткарылышы жөнүндө отчёт.

3. Ар кандай маселелер

 

Май

Каф башчылары

Белекова Г.Ш.

 

10

 

1 Окуу, илим, методикалык ж.б. боюнча аткарылган жумуштар

тууралуу кафедра башчыларынын жылдык отчёту.

2. Жаңы 2020-2021 окуу жылына карата даярдык.

3. Ар кандай маселелер

 

Июнь

Омурбекова М.О.

Зыкова Е.П.

Каф башчылары

Декан