Kyrgyz State Technical University named after I.Razzakov

Персонал отдела


Персонал отдела

Аскарбеков Руслан Нуркожоевич
Заведующий отделом науки и повышения квалификации

кандидат физико-математических наук (2017), доцент

по специальности 01.02.04. Механика деформируемого твердого тела

Образование:

2014 – 2016 гг. Докторантура в Чешском Университете Естественных Наук в г. Прага. По проекту CASIA Erasmus Mundus II.

2011 – 2013 гг. Очная аспирантура КГТУ им. И.Раззакова по специальности 01.02.04 –Механика деформируемого твердого тела

2005 – 2010 гг. Диплом специалиста с отличием по «Динамика и прочность машин», квалификация «Инженер».

2010 - Курсы повышения квалификации в ИДОиПК при КГТУ им. И.Раззакова «Основы организации учебного процесса»

2012 - Курсы повышения квалификации в ИДОиПК при КГТУ им. И.Раззакова «Технологии создания электронных образовательных ресурсов»

Опыт работы:

01.09.2018 по н.в. доцент этой же кафедры

01.09.2015 – 30.06.2017 старший преподаватель кафедры «Механика и промышленная инженерия»

01.09.2010 – 30.06.2015 преподаватель кафедры «Механика» КГТУ им. И.Раззакова

01.09.2015 – 10.10.2016 Заместитель директора по учебной работе Кыргызско-Германского технического института

26.10.2016 – 31.12.2018 технический сотрудник проекта «Развитие высшего образования в области биомедицинской инженерии, менеджмента и экономики в здравоохранении Кыргызстана» 561894-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

20.01.2015 – 30.12.2018 Координатор проекта DAAD «Практико-ориентированное обучение в Кыргызстане и Грузии»

10.12.2012 – 10.10.2015 ассистент координатора проекта Tempus Project No. 530154-TEMPUS-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPGR, “Student Support and Development Services”

Награды:

2016 г. Почетная грамота КГТУ им. И.Раззакова

2015 г. Благодарность КГТУ им. И.Раззакова


Приёмная: 1/258

Телефон: +996 (312) 54-54-35

Кабинет: 1/258

e-mail: naukakstu@gmail.com

Гр.работы: 8:30-17:30

Жумадилова Жыргал Асанкановна
Главный специалист по повышению квалификации

Старший преподаватель каф. «Художественное проектирование изделий»


Телефон: +996(312) 54-54-35

Кабинет: 1/258

e-mail: naukakstu@gmail.com

Гр.работы: c 8:30-17:30

Айтикеев Аскар Акбаралыевич
главный специалист

Айтикеев Аскар Акбаралыевич – 

Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

(И.Раззаков атындагы КМТУнун) илим жана дасыкты жогорулатуу бөлүмүнүн башкы адиси,

И.Раззаков атындагы КМТУнун сырттан окуу аспирантурасынын төртүнчү

жылкы окуудагы аспиранты, адистиги «Экономика жана элдик чарбаны башкаруу» («Экономика и управление народным хозяйством»), адистиктин шифры: 08.00.05.                     

     Айтикеев А. А. 08 – октябрь 1991 – жылы Кыргыз Республикасынын

Бишкек шаарында туулган. Кыргыз. Кыргыз Республикасынын жараны. Билими жогорку.

     2008 – жылы Бишкек шаарындагы №61 Физика – математикалык мектебин бүтүрүп жалпы негизги билим алган, 2010 –жылы Бишкек шаарындагы Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин (И.Раззаков атындагы КМТУнун) алдындагы лицейин бүтүрүп жалпы орто билим алган.

     2010 – жылы И.Раззаков атындагы КМТУнун алдындагы лицейин бүтүргөндөн кийин, ошол эле 2010 – жылы Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин (И. Раззаков атындагы КМТУнун) Башкаруу жана бизнес институтуна окуунун күндүзгү түрүнө өткөн.

     Айтикеев А. А. И. Раззаков атындагы КМТУда  студент болуп окуп жүргөн убагында мамлекетибиздин жогорку окуу жайларынын студенттеринин жана жаштарынын арасында илимий – чыгармачылыкта жана коомдук иштерде чоң ийгиликтерге жетишкен.                                                                                                                      

      2012 – жылы Евразиялык изилдөөлөр институтунун (Россия) Д. И. Менделеев атындагы стипендиясынын лауреаты болгон. Окууда жана коомдук турмушта өзгөчө жетишкендиктери үчүн.                                                

      Д. И. Менделеев атындагы стипендиясынын күбөлүгүн Россиянын Кыргызстандагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси А. А. Крутько  салтанаттуу түрдө Бишкек шаарында мамлекеттик “Ала – Арча” резиденциясында 2012 – жылы 28 – ноябрда тапшырган.

       2013 – жылы Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз – Орус Славян университетинин Диплому менен сыйланган. Жогорку окуу жайларынын арасындагы илимий – практикалык коференциясында жетишкендиктери үчүн.

     Айтикеев А. А. 2015 – жылы артыкчылык менен Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Башкаруу жана бизнес институтун бүтүрүп жогорку билимдуу болгон. Квалификациясы: «Менеджер», адистиги: «Уюштуруунун менеджменти», адистешүүсү: «Иштиктүү башкаруу» (орус тилинде: квалификация – «Менеджер», специальность –  «Менеджмент организации», специализация – «Деловое администрирование»).

Айтикеев А. А. 2015 – жылдын август жана сентябрь айларында “КМШнын Электрондук соода аянты – Бишкек Электрондук соода аянты “Сатып алуулар жана коммерциалык соодалар” жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директорунун орун басары болуп иштеген, башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу өз суранычы менен бошотулган.

      2015 – жылдын  октябрь айынан тартып 2016 – жылдын октябрь айына чейин бир жылдык контракт менен «Газпром Кыргызстан» жоопкерчилиги чектелген коомунда (ЖЧКсында) иштеген: атандаштык сатып алууларды даярдоо жана өткөрүү бөлүмүнүн адиси болуп, материалдык – техникалык камсыздоо жана комплектациялоо кызматынын адиси болуп жана материалдык – техникалык камсыздоо жана комплектациялоо кызматынын материалдык – техникалык камсыздоо боюнча экономисти болуп.

       2016 – жылдын  октябрь айынан 2018 – жылдын февраль айына чейин Кыргыз Республикасынын өнөр – жайчыларынын жана ишкер адамдарынын Союзунда иштеген: өнөр – жай саясаты боюнча бөлүмүнүн менеджери болуп, өнөр – жай

саясаты боюнча бөлүмүнүн начальниги болуп жана Кыргыз Республикасынын өнөр – жайчыларынын жана ишкер адамдарынын Союзунун шайлоо жолу менен

дайындалуучу кызматына шайланып, Кыргыз Республикасынын өнөр – жайчыларынын жана ишкер адамдарынын Союзунун өнөр – жай саясаты боюнча вице – президенти болуп эмгектенген.

     2018 – жылдын февраль айында Кыргыз Республикасынын өнөр – жайчыларынын жана ишкер адамдарынын Союзунун өнөр – жай саясаты боюнча вице – президентинин кызмат ордунан башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу өз суранычы менен бошотулган.

      2018 – жылдын февраль айынан тартып 2018 – жылдын ноябрь айына чейин

“КМШнын Электрондук соода аянты – Бишкек Электрондук соода аянты

“Сатып алуулар жана коммерциалык соодалар” жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директорунун орун басары болуп иштеген.

      2018 – жылдын ноябрь айынан тартып азыркы убакытка чейин Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети илим жана дасыкты жогорулатуу бөлүмүнүн башкы адиси болуп иштейт.

       2019 – жылы И. Раззаков атындагы КМТУнун Ректорунун буйругу менен КМТУнун Ректорунун Ыраазычылык каты менен сыйланган жана И. Раззаков атындагы КМТУнун сырттан окуу аспирантурасынын төртүнчү жылкы окуусунда ийгиликтүү окуп жатат.

     Экономика боюнча эл аралык экономикалык рецензиялануучу илимий журналдарында басылып чыккан экономиканы изилдөө боюнча илимий эмгектери бар, алардын ичинде 6 илимий статьясы РИНЦ системасына жана Россиянын Жогорку Аттестациялык Комиссиясынын тизмесине кирген рецензиялануучу эл аралык экономикалык илимий журналдарында басылып чыккан. Экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын жактоого кандидаттык диссертациясын даярдоодо.  

 


Приёмная: +996(312) 54-54-35

Кабинет: 1/258

e-mail: aitikeev.onpk@gmail.com

Гр.работы: 08:00 —17:00