• Управления и департаменты

Международный образовательный форум - 2018
  • Организаторы и партнеры

    Организаторы и партнеры Организаторы и партнеры Организаторы и партнеры Организаторы и партнеры Организаторы и партнеры   Организаторы и партнеры Организаторы ...

11 июня 2019 года кафедра «Менеджмент» ИЭФ КГТУ им. И. Раззакова подписали Меморандум с ОсОО ХЭППИджоб о взаимном сотрудничестве, с целью тесного взаимодействия и развития партнёрства в вопросах трудоустройства молодых кадров, выпускников кафедры «Менеджмент».

Меморандум руководствуется совместной работой в вопросах поиска, подготовки, и переподготовки, трудоустройства выпускников кафедры; организаций семинаров, мастер – классов, тренингов по актуальным вопросам подготовки специалистов для выхода на рынок труда; ярмарки вакансий с привлечением работодателей и содействия трудоустройства выпускников; возможности прохождения производственных практик в соответствии со специальностью.

На кафедре «Менеджмент» в этом году завершают обучение 17 бакалавров и 14 магистрантов. Есть надежда, что все они найдут достойную работу с высокооплачиваемой заработной платой.

13 июня 2019 года ректоратом КГТУ им. И. Раззакова был обсужден и подписан Меморандум с ОсОО «ХЭППИджоб» о взаимном сотрудничестве с рядом кафедр («Менеджмент», «Автомобильный транспорт», «Технология машиностроения») с целью тесного взаимодействия и развития партнёрства в вопросах трудоустройства молодых кадров, выпускников бакалавров и магистров нашего университета.

Меморандум руководствуется совместной работой в вопросах поиска работодателей, подготовки переподготовки, трудоустройства выпускников кафедры, организаций семинаров, мастер – классов, тренингов по актуальным вопросам подготовки специалистов для выхода на рынок труда, ярмарки вакансий с привлечением работодателей и содействия трудоустройства выпускников; возможности прохождения производственных практик  в соответствии со специальностью.

8 июня 2019 года во дворце спорта им.Кожомкула состоялся Первый летний фестиваль сыра и вина где, членами жюри являлись наши коллеги, профессионалы своего дела д.т.н., профессор Мусульманова М.М. и доцент Мамбетова А.Ш. А так же на фестивале приняли участие преподаватели и магистранты нашей кафедры.

  

Инженердик-экономикалык факультетинин кабыл алуу комиссиясынын командасы өз ишин баштады…

Желаем успехов и удачи!

2019-жылдын 31-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун чоң жыйындар залында КМТУнун  Политехникалык колледжинин  И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 65 жылдыгына арналган «Билим Декадасы-2019» иш-чарасынын салтанаттуу жабылыш аземи өткөрүлдү. Салтанаттуу аземге Билим Декадасынын алкагында уюштурулган “Математика” жана “Физика” сабактары боюнча биринчи шаардык предметтик Олимпиаданын жана кесиптик чеберчилик боюнча «КЕСИПТЕР ЧЕМПИОНАТЫ» аттуу республикалык конкурстун катышуучулары,  женүүчүлөрү, алардын жетекчилери, ата-энелери  жана башка коноктор катышышты.

Билим Декадасы билим берүү процессин жакшыртуу максатында колледжде жыл сайын бардык сабактар боюнча жүргүзүлөт.

Билим Декадасында колледждин бардык 1-курстун студенттери жалпы билим берүү сабактары боюнча, 2-3-курстун студенттери адистик сабактар боюнча катышып, студенттер алган билимин, жөндөмүн, кесипкөйлүгүн кеңейтүү жана тастыктоо  максатында кесипке кызыктыруусун арттыруу менен өздөрүнүн теориялык билимдерин,  практикалык жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүшө алышат.

Билим Декадасы  2019-жылдын февраль айында башталып, май айында  аяктады. Ушул мезгил аралыгында география, тилдер, тарых, математика, химия, физика, аскерге чейинки даярдык, кесипке киришүү, атайын сабактар, дене тарбия сабактарынын жумалыктары өттү. Мында жалпы билим берүү циклинин бардык сабагы жана ар бир кесиптин атайын сабактары боюнча чемпионаттар, чебер класстар, дублерлор күнү, тематикалык презентациялар, окуу-изилдөө иштерин коргоо, мода көргөзүү, тегерек үстөлдөр, викториналар, талаш-тартыштар, интеллектуалдык конкурстар, тематикалык дил баяндар жазылды,  дубал гезиттердин көргөзмөсү, “Математика” жана “Физика” сабактары боюнча олимпиадалар, ачык сабактар өткөрүлдү.

“Билим Декадасы-2019” салтанаттуу аземи  “Кандай болду эле…”  деген видео жана фото отчеттук слайды менен коштолду. Колледждин  кызматкерлерин, окутуучуларын жана студенттерин  И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик техникалык университетинин ректору, профессор Джаманбаев Мураталы Джүзүмалиевич окуу жылынын ийгиликтүү аякталышы менен кызуу куттуктады. Ошондой эле Бишкек шаарындагы колледждер арасында өткөрүлгөн “Математика” жана “Физика” сабактары боюнча биринчи шаардык предметтик Олимпиаданын жана кесиптик чеберчилик боюнча «КЕСИПТЕР ЧЕМПИОНАТЫ» аттуу республикалык конкурсунун жеңүүчүлөрүнө,  алардын жетекчилерине жана Билим Декадасынын активдүү катышуучуларына дипломдор, грамоталар, сыйлуу белектер тапшырылды. Жеңүүчүлөрдүн катарында ЖАМУнин астында Джалал-Абад колледжинен, Ысык-Көл индустриалдык-педагогикалык колледжинен, Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя горнотехникалык колледжинен, К. Кольбаев атындагы Бишкек автоунаа жол колледжинен, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин политехникалык колледжинен, И. Абдраимов атындагы Кыргыз авиациялык институтунун  колледжинен, Бишкек техникалык колледжинен, Инновациялык технологиялар жана экономика колледжинен, «Манас» КТУнун  Профессионалдык колледжинен  келген студентттер, алардын жетекчилери да болду.

Коноктордун алдында  “Көркөм окуу” конкурсунун жеңүүчүлөрү колледждин окутуучусу  Б.К.Эсенгулованын жетекчилиги астында даярдалган сатирик, акын Мидин Алыбаевдин чыгармаларынан көркөм окушса, колледждин 1-курсунун студенти Бактыбек кызы Аиза Ч.Айтматовдун чыгармасынан “Маңкурт” баянына арналган өзүнүн кол жазмасына таандык ырын окуп берип, көрүүчүлөрдүн жүрөгүн жибитти. Колледждин “Комузчулар” тобу Атай Огонбаевдин “Маш ботой” күүсүн, “Ак бийке” жана “Кара жорго” бийчилер тобу “Санат нугу”, “Мурас”, “Улуу көч” бийлерин, 1-курстун таланттуу студенттери  “Кыргызымдын кыраандары”, “Жакшылыктын жолу”, “Бакыттын кушу” аттуу шаңдуу ырларын тартуулашып, салтанатты шаңга бөлөштү.  Өзгөчө З.И.Кадырбердиева даярдаган аралаш хордун аткарган чыгармалары көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрдү. Салтанаттуу аземдин соңу бардык көрүүчүлөрдүн жүрөгүн элжиреткен “Кыргызстан” флешмобу менен аякталды.

Белгилей кетчү нерсе “Тигилген буюмдарды моделдөө жана конструкциялоо” адистиктеринин окутуучулары: Р.К.Калдарбаеванын, АС.Кожомбердиеванын, Н.С.Аманованын жетекчилиги астында студенттердин кол эмгегинен даярдалган бардык аткаруучуларынын кийимдери жана иш-чарада көрсөтүлгөн заманбап кийимдердин коллекциялары: “Красота спасет мир”, “Романтичный зонтик”, “Черный лебедь”, “Crazy colors” олтургандардын бардыгын суктандырды.

Ийгиликке жол бизден башталат!

И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 65 жылдыгына арналат!

В рамках программы академической  мобильности  ERASMUS+  были организованы  тренинги  и научный семинар для студентов направления 710100- «Информатика и вычислительная техника» и преподавателей ФИТ.

Лектор: профессор Люблинского Технологического Университета (Польша), Марек Милош.

31 мая 2019 года в МАЗе КГТУ им.И.Раззакова прошла церемония вручения сертификатов слушателей курсов «Spoken English/Beginner level», «Spoken English/Elementary level», «Spoken English/Pre-Intermediate level».

Сертификаты вручила проректор по научной работе и внешним связям д.ф-м.н., профессор Султаналиева Р.М. В своем выступлении она подчеркнула необходимость и важность изучения английского языка в университете, она также поблагодарила посольство США в Кыргызстане за сотрудничество.

Отметим, что при поддержке посольства США в Кыргызстане в 2018-2019 учебном году на кафедре иностранных языков работает Фулбрайтер ETA, госпожа Морган Чэддертон. За 2018-2019 учебный год госпожа Чэддертон проводила курсы английского языка по уровням владения языка всем желающим студентам, преподавателям и сотрудникам университета.

Слушатели курсов, в свою очередь, поблагодарили преподавателя и отметили её профессионализм и инновационный подход к обучению английского языка, высказали желание продолжить дальнейшее изучения языка.