• Новости Энергетический Факультет

Студенттердин кайрымдуулук концерти 1 июн

Балдар кунуно карата Сокулук району караштуу реаблитациалык борборундагы мункунчулугу чектелген  балдарга   энергетика факультетинин студенттери кайрымдуулук концертин  тартуулап келишти

Sokuluk_1

Sokuluk_2

Sokuluk_2

Sokuluk_4

Sokuluk_4

Sokuluk_6

Sokuluk_7

Sokuluk_8

Sokuluk_9

Sokuluk_11

Sokuluk_12

Sokuluk_13

Sokuluk_14

Sokuluk_15

Sokuluk_17

Sokuluk_18

Sokuluk_19

Sokuluk_20