• Новости главная страница

Объявление 17 апр

И.РАЗЗАКОВ АТЫНДАГЫ КМТУнун БОШ ОРУНДАРЫ БОЮНЧА КОНКУРСКА КАТЫШУУЧУ

ОКУТУУЧУЛАРДЫН ТИЗМЕСИ

 

Окумуштуулар Кеңешин отуруму: 2018 жылдын 25 апрели, 14.00.

 

Кафедранын аталышы Кызматтын аталышы Конкурсанттын А.А. Окумуштуу даражасы жана наамы
1 «Машине куруунун технологиясы» доценттик кызматы Жумалиев Жекшенбай Муратбекович т.и.к.
2 “Жылуулук техникасы жана тиричилик коопсуздугу” доценттик кызматы Насирдинова

Сайрагуль

Мухамбетовна

т.и.к.
3 “Тамак-аш азыктарын өндүрүүнүн технологиясы” каф.башчылык кызматы Мусульманова Мукарама Мухамедовна т.и.д., профессор
4 “Буюмдарды көркөм долбоорлоо” доценттик кызматы Халанская Елена Сергеевна
5 “Ташууларды уюштуруу жана кыймыдын коопсуздугу” доценттик кызматы Сарымсаков Бакытбек Ашимбекович т.и.к.
6 “Башкарууну автоматташтыруу” каф.башчылык кызматы Джолдошов Бекболот Оморович т.и.д.
7 “Башкарууну автоматташтыруу” профессордук кызматы Джолдошов Бекболот Оморович т.и.д.
8 “Машина куруунун технологиясы” доценттик кызматы Жумалиев Жекшенбай Муратбекович т.и.к.
9 “Электр менен камсыз кылуу” доценттик окумуштуулук наамы Асиев Абай Турусбекович т.и.к.