• Uncategorized

Мугалим : «Мен студенттерим менен сыймыктанам» 9 окт

Аширбаев Бейшембек Ыбышевич Кыргыз Мамлекеттик Техникалык университетте 1990-жылдан бери иштейт. 1990 жылдан 1998- жылга чейин университеттин алдындагы даярдоо бөлүмүндө иштеген. Бейшембек агай өзүнүн жашоосунда кубандырган учурларын мындай бөлүштү: «Даярдоо бөлүмүндө иштеген учурундагы студенттерим менен сыймыктанам жана эгерде студент менен мугалимдин максаты бирдей болсо коп ийгиликтерге жетээрине толук ишендим. Мисал катарында айтсам ошол кезде биздин максат даярдоо болумунун угуучуларын кируу экзамендерине даярдоо болучу. 1 саатка эсептелген 30 маселени угуучулардын копчулугу толугу менен чыгарып улгурушчу. Салыштыруу менен айтсак азыркы кезде копчулук мектептин бутуруучулоруно ушул эле 30 маселени берсе алар 1 саатта 5-6 маселени аран чыгарышы мумкун» . Ошондой эле буларды кошумчалады.

Университетте иштеген учурумдагы мен канааттанып, сыймыктанган ишердин дагы бирин айтайын. 2010-жылы биздин кафедра «Колдонмо математика жана информатика» деп аталып кафедраны Мураталы Джузумалиевич башкарып турган. Кафедрага «Колдонмо математика жана информатика» багыты боюнча бакалаврларды даярдоо учун лицензия алууга документтерди даярда деп Мураталы агай мага тапшырма берди. Документтер даярдалып, лицензия алдык. 2011-2012- окуу жылынан баштап кафедрада «Колдонмо математика жана информатика» багытында бакалаврларды даярдап баштадык. 2016-2017-окуу жылынан баштап ушул эле багытта магистрларды жана «Бизнес информатика» багытында бакалаврларды даярдап баштадык. 2017-2018- окуу жылынан баштап «Биотехникалык системалар жана технологиялар» багытында «Медициналык информатика» профили боюнча бакалаврларды даярдай баштадык. Мына ушул иштердин бардыгы Мураталы Джузумалиевичтин жетекчилиги менен ийгиликтүү ишке ашты. Агайдын түздөн түз жетекчилиги менен тейлөөчү жөнөкөй кафедрадан адистерди чыгаруучу кафедрага айландык.

Албетте,мен канааттанып сыймыктанган дагы иштердин бири кандидаттык диссертацияны жактаганым. Бул ишти аткарууда илимий жетекчим «Колдонмо математика жана информатика» кафедрасынын профессору Замирбек Кирешеевич Иманалиев болду.