• Новости ИУиБ

«Мен банкир болгум келет» бизнес оюну 28 апр

27 апрельде «Экономика жана финансы» минбарынын улук окутуучу Якупова Н. жана «Ишкердик жана соода» минбарынын окутуучу «Мен банкир болгум келет» атту бизнес оюнун кыргыз тилинде откорушкон. Оюнга Айыл банк жана Кыргызстан банктарын окулдору келип  жана ошондой эле факультеттин мугалимдери  катышышкан.