И.Раззаков атындагы КМТУнун лицейи аккредиттациядан өтүп жатат. 26 апр

26/04/2018 9-10 класстын окуучулары үч сабактан ​​ көз карандысыз тест тапшырып жатышат. Тестирлөөнү КРнын ББЖИМнин УТБсы өткөрүп жатат.

26.04.2018 г. учащиеся 9-10х классов сдают независимое тестирование по трем предметам. Тестирование проводит НЦТ МОиН КР