• Uncategorized

И.Раззаков атындагы КМТУнин Технология факультетиндеги эл аралык илимий-техникалык конференциянын жеңүүчү студенттерин куттуктайбыз! 7 май

2018-жылдын  26-27 апрелинде  60- эл аралык илимий-техникалык конференциясы өттү.

Пленардык  жыйында ТПООПб-1-14 тайпасынын студенти  Ногоева Р. «Топоздун этинен жасалган азыктарды алууда ар түрдү маринаддардын колдонулушу» темада баяндама берди,  илимий жетекчилери  т.и.к., профессор Тамабаева Б.С. жана ага окутуучу Аширбекова Г.Б. Ошондой эле көргөзмөгө Технология факультетинин бардык кафедралары катышты. ИКТб-1-14, ИКТб-1-15   тайпасынын студенттери Султанкулова М., Абдилазимова Н., Дуйшембаева  жүндөн жасалган «Ожидание» панносу жалпы КМТУ боюнча  II орунга ээ болуп,  II Даражадагы диплом менен сыйланышты, жетекчиси  Мамбетова Б.Ж.,  Лысогоров Е.Е.

Конференциянын жыйынтыгында мыкты чыгармалардын авторлору 3 даражадагы дипломдор менен сыйланышты.

  «Химиялык технологиялар жана  жаңы заттар» секция боюнча:

I Даражадагы диплом менен  Зыков Илья, ТПОП-1-15 тайпасынын студенти сыйланды,  илимий жетекчиси х.и.к., проф Борбиева Д.Б., доц. Сыдыкова Ш.С.

II Даражадагы диплом менен Акимов Алмаз, Аскарбекова Камила  МЛ-1-17, ТППРС-1-17 тайпасынын студенттери сыйланышты,  илимий жетекчилери х.и.д., проф.  Джунушалиева Т.Ш., доцент Сырымбекова Э.И.

III Даражадагы дипломго Нурлан кызы А., Нурмамытов  А.,  Мамбетжанова Н.Н. Ж.Баласагын атындагы КУУ магистранттары , илимий жетекчиси х.и.д. проф.  Зарипова А.А., жана  Спирченко Л. ИСИТб-1-17 тайпасынын студенти,  илимий жетекчиси х.и.к., доцент Абдыкеримова А.С.  ээ болушту.

 «Тамак-аш азыктарынын технологиясы» секция боюнча:

I Даражадагы диплом менен  Аликжанова  А. ХМК(б)— 1-14 тайпасынын студенти сыйланды,  илимий жетекчиси т.и.к., профессор Супонина Т.А.

II Даражадагы диплом менен  магистрант Федотова Ю. сыйланды,  илимий жетекчиси т.и.к., профессор Коджегулова Д.А.

III Даражадагы дипломго төмөндөгүлөр  ээ болушту Абдыразакова А. БТ(б)-1-14   тайпасынын студенти , илимий жетекчиси т.и.к., доцент  Корчубекова Т.А. жана  Шаршеналиева А.  ХМК(б)— 1-15 тайпасынын студенти,  илимий жетекчиси Касымова Ч.К.

«Жеңил өнөр жай жана текстиль технологиясы» секция боюнча:

 I Даражадагы диплом менен  Борубаева Ш., Ажигулова Ж ТКИЛПб-1-15 тайпасынын студенттери сыйланды,  илимий жетекчиси Акунова М.Т.

II Даражадагы диплом менен  Кривенко А., Шахмандарова У., Бегматова О., Таирдин Н. ИКТб-1-14 тайпасынын студенттери сыйланышты,  илимий жетекчиси Чандыбаева А.М.

III Даражадагы дипломго төмөндөгүлөр  ээ болушту: Анарбаева А. Дб-1-14 тайпасынын студенткасы , илимий жетекчиси Адышев С.Т.   жана  Батыркулов Ж., Нурлан кызы А. ТКИЛПб-1-15 тайпасынын студенттери,  илимий жетекчилери Рысбаева И.А., Сыдыгалиева М.О.

Мыкты илимий-техникалык иштер боюнча:

I орунга Абдылдаева Ж. ТКИЛПб-1-15 тайпасынын студентинин «Наследие и развитие национальной одежды» коллекциясы  ээ болду , жетекчиси Сыдыгалиева М.О

II орунга  Курманбаева М. Бамбук колдонулуп чийден жасалган «Кыргыз жерим» панно ээ болду, жетекчиси Мамбетова Б.Ж

III орунга Агишова А., Достанова Б.

«Исследование и разработка детских нарядных платьев для девочек» коллекциясы, жетекчиси Сыдыгалиева М.О. менен «Исследование и разработка коллекции стилизованного национального наряда свадебной одежды «Традиции и изящество»» Лоу М. жетекчиси  Маслянова Ф.И. жетишишти.

« Кыргыз тили» кичи секциясы боюнча:

I Даражадагы диплом менен    Аманбек кызы Айпери СУКМ-1-17 тайпасынын студенти сыйланды, жетекчиси Рысбекова Д.А.

I I Даражадагы диплом  менен Туйтанова Наргиза ЭЭ(б)-5-17 тайпасынын студенти сыйланды, жетекчиси Осмон к Жылдыз  .

III Даражадагы дипломго Искендерова Майрам ТПППРС-1-17 тайпасынын студенти ээ болду, жетекчиси Шаршенова Р.А.

 

Баардык жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз!!!