• Uncategorized

Ачык сабак 3 май

2018-ж. 27-апрелинде И.Раззаков атындагы КМТУнун Инженердик- экономикалык факультетинин окутуучулары Ж.М. Казыбекова жана Н.М. Якупова тарабынан  ФК-2-15 тобунун студенттери менен биргеликте  «Мен банкир болгум келет»  аталышында  ачык сабак  өтүлдү. Сабак бизнес- оюн түрүндө уюштурулуп, мамлекеттик тилде болду. Бизнес-оюн бухгалтердик эсеп жана чет мамлекеттин банк тутумдары сабактары боюнча  уюштурулду.

Сабактын максаты- студенттердин мамлекеттик  тилде  алган билимдеринин так жана туура жеткиликтүүлүгү, логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө карата көнүгүүлөрдү аткаруу менен алган билимдерин тажрыйбада  колдонууга үйрөтүү, турмуштук мисалдарга жана чөйрөгө байланыштыруу менен  билимге  кызыгуусун арттыруу, тез жана  туура иштөөгө үндөө.

Сабактын тиби: Билимдерин жана билгичтиктерин калыптандыруу.

Сабактын ыкмасы: Билим жана мелдеш сабагы.

Сабактын  өтүлүшүнө  баа берүү үчүн Окуу иштери боюнча проректор М.К.  Чыныбаев., Өнүгүү жана мамлекеттик тил боюнча проректор Б.Т. Төрөбеков., Окуу бөлүмүнүн башчысы  Ж.Д. Сыдыков., Инженердик- экономикалык факультеттин деканы  А.А. Бексултанов жана факультеттин  тиешелүү кафедра башчылары, окутуучулары чакырылды.

Мындан сырткары бизнес-оюнга конок катары  Айыл банктан: Өнүктүрүү боюнча менеджери Аида Бейшенбаевна., Кыргызстан Банктан Кардарларды тартуу бөлүмүнүн башкы адиси Топчубаев Ильяз да келип, окутуучулар менен студенттерге аталган жаатта бир топ маалыматтарды айтып беришти. Ачык сабактын жүрүшүндө студенттер тарабынан сценка көрсөтүлдү, суроо-жооп тартибиндеги оюндар да кызыктуу жана маалыматтарга кенен болду. Негизинен сабак жогорку деңгээлде өттү. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасынын алкагында өтүлгөн мындай  иш-чаралардын уюштурулушу  бүгүнкү күндүн зарыл талабы  жана мындай иш-чаралардын көп болушуна тилектешпиз.