• Новости Энергетический Факультет

Аксы окуясына арналган тегерек стол 6 апр

ФИЛОСОФИЯ ЖАНА СОЦИАЛДЫК ИЛИМДЕР КАФЕДРАСЫ

               АКСЫ окуясына, 2005-МАРТ жана 2010-АПРЕЛЬ революцияларына арналган “КЫРГЫЗСТАНДЫН ДЕМОКРАТИЯГА КАРАЙ ТАТААЛ ЖОЛУНДАГЫ ҮЧ АШУУ” темасы боюнча ТЕГЕРЕК СТОЛ.

Пленардык отурумдагы баяндамаларга — 10-15 мүнөт,

жарыш сөздөр үчүн — 5-7 мүнөт убакыт берилди.

Модератор: проф. Акунов Аалыбек

Иштөө тартиби
1230-1300 Катышуучуларды каттоо
1300-1310 АКСЫ окуясына, 2005-МАРТ жана 2010-АПРЕЛЬ революцияларына арналган  тегерек столду ачуу сөзү-И.Раззаков атындагы КМТУнун ректору, ф-м. и.д., проф., Джаманбаев Муратаалы Джузумалиевичке берилет
1310-1325  “Революция жана төңкөрүш:окшоштуктары жана айырмачылыктары” — ф.и.д., проф., Саралаев Нур Керимкулович
1325  -1335 “2005-МАРТ жана 2010-АПРЕЛЬ окуяларынын философиялык мааниси” -ф.и.д., проф. Жумагулов Макен Жумагулович
1335  -1345  “Кыргызстандын демократиялык жолундагы үч ашуу” — т.и.к., доц. Иманкулов М.
1345  -1355 “ Цветные революции в странах Восточной Европы и странах  СНГ ”-т.и.к., доц. Ашыралиев Нарынбек Ашыралиевич
1355  -1405  “Роль и значение мартовских событий (2005 г) и апрельских событий (2010г) для современного Кыргызстана” — ф.и.к.. доц. Бапиев А.С.
1405  -1415 “Мамлекеттүүлүк түшүнүгү: универсалдуулук жана өзгөчөлүк, жарыялык жана купуялык” — т.и.д., проф. Акунов Аалыбек
1415  -1430 Жарыш сөздөр, суроолор жана жооптор

Прессс-Релиз

            И.Раззакаов Атындагы КМТУнун «Философия жана Социалдык илимдер» кафедрасы Эгемен Кыргыз Мамлекетинин демократиялык татаал онугуу багытындагы АКСЫ окуясына, 2005-МАРТ жана 2010-АПРЕЛЬ революцияларына арналган «КЫРГЫЗСТАНДЫН ДЕМОКРАТИЯГА КАРАЙ ТАТААЛ ЖОЛУНДАГЫ УЧ АШУУ» аттуу тегерек  стол уюштурулду.

            Жыйын, 2017-жылдын 5-апрельдинде, саат 13:00-14:00 чейин И. Раззаков атындагы КМТУ жогорку окуу жайларынын профессор-окутуучулар курамы, аспиранттар жана студенттери билдируулорду жасашты.