• «Этуаль»

  Салон красоты «Этуаль». Изысканный дизайн, тёплая и уютная атмосфера, высочайший профессионализм и радушие персонала радуют своих посетителей вот уже 15 ...

 • Alexandra.kg

  www. Alexandra.kgТ: 89-99-42© Alexandra Кыргызстан, г. Бишкек, городок Строителей 9.shop@alexandra.kg ...

 • DILBAR

  Дом моды DILBAR носит имя владелицы, ведущего дизайнера и креативного директора Дома – Дильбар Ашимбаевой. DILBAR — линия дизайнерской, преимущественно ...

 • «Северэлектро»

  Открытое акционерное общество «Северэлектро» было образовано 01.07.01 в результате реорганизации АО «Кыргызэнерго». Распредкомпания «Северэлектро» — ведущая энергоснабжающая организация Кыргызской Республики. ...

Новости
Фото
Партнеры
 • «Этуаль»

  Салон красоты «Этуаль». Изысканный дизайн, тёплая и уютная атмосфера, высочайший профессионализм и радушие персонала радуют своих посетителей вот уже 15 ...

 • Alexandra.kg

  www. Alexandra.kgТ: 89-99-42© Alexandra Кыргызстан, г. Бишкек, городок Строителей 9.shop@alexandra.kg ...

 • DILBAR

  Дом моды DILBAR носит имя владелицы, ведущего дизайнера и креативного директора Дома – Дильбар Ашимбаевой. DILBAR — линия дизайнерской, преимущественно ...

 • «Северэлектро»

  Открытое акционерное общество «Северэлектро» было образовано 01.07.01 в результате реорганизации АО «Кыргызэнерго». Распредкомпания «Северэлектро» — ведущая энергоснабжающая организация Кыргызской Республики. ...

 • ТРК «Эхо Манаса»

  ТРК «Эхо Манаса»Токтогазиев М.Т.г. Бишкек, ул. Адыгине 64тел: (312) 499079e-mail: exoefir@mail.ru ...

 • Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики (ОТРК)

  Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики (ОТРК) (кирг.:Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы) — крупнейшая телерадиовещательная корпорация в Киргизии. Организация объединяет телеканалы ...

 • ОАО КыргызТелеком

  ОАО «КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ» это крупнейшая телекоммуникационная компания Кыргызстана, Национальный оператор международной и междугородной связей Количество абонентов: 456 137 Юридический адрес: Кыргызская ...

Отделение специальностей
История колледжа

            И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетитин политехникалык колледжи мурунку орто кесиптик билим берүү бөлүмү (ОКББ) (мындан ары КМТУнун политехникалык колледжи) КРнын «Билим берүү жөнүндө» мыйзамынын, КРнын Президентинин Администрация жетекчисинин 06.06.2000-жылдагы № 18-1168 көрсөтмөсүнүн жана И.Раззаков атындагы КТУнун 29.07.2000-жылдагы №78 буйругунун негизинде КРнын ББ ж-а ИМнин 15.06.2000-жылдагы № 403/1 Буйругу менен КТУда түзүлгөн. Орто кесиптик билим берүү бөлүмү – КМТУнун политехникалык колледжинин биринчи директору – т.и.д., профессор А.С. Иманкулова болгон, андан кийин А.С. Сатарова директордун милдетин аткарган, ал эми азыркы учурда колледжди т.и.к., доцент Н.К. Турусбекова башкарып жатат. КМТУнун политехникалык колледжи КРнын «Билим берүү жөнүндө» мыйзамынын, КРнын ББ ж-а ИМнин ченемдик жоболорунун, И.Раззаков атын. КМТУнун жана колледждин ченемдик жоболорунун, И.Раззаков атын. КМТУнун Уставынын жана КМТУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечими менен (протокол № 7 31.03.2011 ж.) жана И.Раззаков атын. КМТУнун ректорунун буйругу (протокол № 1/61 24.04.2013 ж.) менен бекитилген колледждин Уставынын негиздеринде өз ишмердигин жүргүзөт жана ал 24.02.2013-жылы кайра каттоодон өткөн (күбөлүк № ГПЮ 0008017).

          Колледждин статусу юридикалык жак катары И.Раззаков атындагы КМТУнун түзүмдүк бөлүгү болуп саналат; орто кесиптик билим берүү тармагында билим берүүчүлүк ишмердиктерин ишке ашырат, турмуш-тиричилик жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү үчүн адистерди чыгарат. Бүгүнкү күндөгү негизги милдети – эмгек базарында атаандаштыкка жөндөмдүү, компетенттүү, жоопкерчиликтүү, өз кесибин жакшыбилген жана дайыма кесиптик жактан өсүүгө даяр болгон орто звенодогу жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо болуп саналат. КМТУнун политехникалык колледжинин уюштуруучусу болуп И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети эсептелинет. Колледж 2000-жылы Кыргыз техникалык университетинин алдында орто кесиптик билим берүү бөлүмү (ОКББ) катары түзүлгөн:

 • 2000-жылы 3 адистик ачылган. Алар: «Радиоэлектрондук техникаларды техникалык тейлөө жана оңдоо» (РТТО), «Тикме буюмдарды конструкторлоо жана технологиясы» (ТБКТ), «Чач тарач чеберчилиги жана жасалма косметика» (ЧЧ). Кадрдык курамында 2 штаттык окутуучу болгон жана бардыгы болуп 45 студент 11-класстын базасында окушкан.
 • 2002-жылы алгачкы бүтүрүүчүлөр аякташып, 32 студент адистикке ээ болушкан: «РТТО» адистиги боюнча — 10 киши, «ТБКТ» адистиги боюнча — 12 киши, «ЧЧ» адистиги боюнча — 10 киши аяктаган.
 • 2003-жылы «Аң терилер кийимдерин, баш кийимдерди конструкторлоо жана технологиясы» аттуу жаңы адистик ачылган. Ошол учурда кадрдык курам 11 штаттык окутуучуга жеткен.
 • 2005-жылы билим берүүнүн жаңы стандарттарына ылайык алардын аталыштары «Тикме буюмдарды моделдештирүү жана конструкторлоо», «Чач тарач чеберчилиги», «Аң тери буюмдарын моделдештирүү жана конструкторлоо» деп өзгөргөн. Өз кезегинде жаңы окуу пландары киргизилген.
 • 2010-жылы биринчи жолу орто мектептердин 9-класс базасында кабыл алуу уюштурулган, ошондой эле «Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)» жаңы адистиги ачылган.
 • 2013-жылы баштапкы кыскартылган сөз ОКББ азыркы аталышта — И.Раззаков атындагы КМТУнун политехникалык колледжи деп өзгөртүлгөн.

Эмгек рыногунда адистердин зарыл талап кылынышынын жана билим берүү кызматын көрсөтүү багытында атаандаштыктын өсүш өзгөрүүсүнө байланыштуу колледж жаңы адистиктерди ачуу боюнча иштерди кеңейтип жатат. Азыркы учурда колледж өзүнүн аракеттеги лицензиясына ылайык орто кесиптик билим берүү чөйрөсүндө билим берүүчүлүк ишмердигин 9 адистиктер боюнча жүргүзүп жатат, алар

9-класстын базасында — 2 жыл 10 ай,

11-класстын базасында – 1 жыл 10 ай окуу мөөнөттөрү менен окушат:

— 260903 «Тикме буюмдарды моделдештирүү жана конструкциялоо» (ТБМК);

— 100108 «Чач тарач чеберчилиги» (ЧЧ);

— 210308 «Радиоэлектрондук техникаларды техникалык тейлөө жана оңдоо» (РТТО);

— 140212 «Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)» (ЭЖ);

— 190604 «Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо» (АУТТО);

— 190701 «Жүк ташууну уюштуруу жана унааны башкаруу (аба унааларынан башка унааларды түрлөрү боюнча)» (ЖУУБ);

2015 жылы дагы 8 адистиктер ачылды:

— 140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор» (ГЭЭО);

— 140206 «Электрдик станциялар, тармактар жана системалар» (ЭСТС);

— 140603 «Электр машиналары жана аппараттары» (ЭМА);

— 230110 «Техникалык эсептөөчү каражаттарды жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө» (ТЭККТТТ);

— 260901 «Тигилген буюмдардын технологиясы» (ТБТ);

— 280105 «Өзгөчө кырдаалда коргонуу» (ӨКК);

-150413 «Соодада жана коомдук тамактануудагы жабдууларды техникалык эксплуатациялоо» (СКТЖТЭ);

— 151001 «Машина куруунун технологиясы» (МКТ).

F__Юбилейная книга 23.12

И. Раззаков атын. КМТУнун Политехникалык колледжинин
2000-жылдан 2015-жылга чейинки студентеринин контингенти

         Колледж иштеген жылдардын ичинде аны 850 дөн ашык дипломдуу адистер бүтүрүп чыгышты. Азыркы учурда Республиканын бардык аймактарынан, КМШ өлкөлөрүнөн жана алыскы чет өлкөлөрдөн келген 1300дөн ашык студенттер колледжде окуп жатышат. Акыркы жылдардын мүнөздүү өзгөчөлүгү бул – жалпы билим берүү мектептериндеги 9-класстын бүтүрүүчүлөрүн кабыл алуунун көбөйүшү жана абитуренттердин адистиктерди туура тандай билүүсү болуп саналат.

        Колледжде абитуренттерди кабыл алуунун динамикасы акыркы жылдардагы туруктуу өсүштү далилдеп турат: 2009-жылы – 68 абитуриент кабыл алынса; 2010-жылы — 180; 2011-жылы – 210; 2012-жылы — 212; 2013-жылы — 232; 2014-жылы — 483; 2015-жылы – 671-абитуриент окууга кабыл алынды. Бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштуруунун динамикасы көрсөткөндөй, бүтүрүүчүлөрдүн 20 % дан ашыгы окуусун улантуу үчүн жогорку окуу жайларга, жана 60 % тандаган адистиги боюнча ишке орношуп жатышат: 2010-ж. – 70 %, 2011-ж. – 80 %; 2012-ж. – 65 %; 2013-ж. – 83 %; 2014-ж. – 87 %, 2015-ж — 88%.     Колледждин ишенимдүү социалдык өнөктөштөрү төмөнкүлөр болушат: КТРК Бишкек шаары, ТРК Эхо Манаса, Сары-Өзон, ЭлТР ОТРК, ОсОО «Эфор Бишкек ЛТД», ОАО РПО РМТР, ОАО «Кыргызтелеком», «Nikai», «Patriot KG», «Райс», телерадио-мастерскойлор, ОсОО «Деском», ОсОО «Алтын тамга», ОсОО «Дасмедиа», ОсОО «БизнесФормат», ИЦ «Текник», ОсОО Автомат – Радиатор, ОАО «Акжолтой», ОсОО Рем Электро Сервис, ОсОО «Азо-Элита», «Дильбар» мода үйү, дизайн – студия «КAN – fashion», «Александра» тигүүчүлүк бирикмеси, «Руссоль» тигүүчүлүк компаниясы, «E-line moda» тигүүчүлүк компаниясы, ОсОО «Фабертекс», «Назик» тигүүчүлүк фабрикасы, «Елена», «Жылдыз», «Каприз», «Бермет», «Көктөм» ательелери, «Текстим» тигүүчүлүк ишканасы, «Панины» жеке тигүүчүлүк ишканасы, «Минбаева З.У.» тигүүчүлүк ишканасы, «Алета», «Клеопатра», «SP Ledu» сулуулук салондору, «Этуаль», «Пери» салондору, ОсОО «Студия Данияр», автобаза ДЗ, ОсОО «Азиямоторс», ААК «Түндүк электр», АРЭС, Батыш РЭС, Чыгыш РЭС, Сокулук РЭС, Токтогул ГЭС, Бишкек шаардык ЖЭБ, Ат-Башы РЭС, ОсОО «Бийик KG», Ала-Бука РЭС, ААК «Чыгыш электр», Тоң РЭС, Чолпон-Ата РЭС, ОсОО «Рем электро сервис», Талас РЭС жана УЭС, Ташкөмүр ГЭС, Кемин РЭС, ОАО «Бишкек теплосеть», Курпсай ГЭС, Талас ПВЭС ж.б. Жаңы адистиктерди ачуу боюнча башка тармактар менен да кызматташуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат.   Колледжде адистерди сапаттуу даярдоону биринчи кезекте окутуучулар курамы камсыз кылат жана ал алардын квалификациясына, окуу-усулдук, тарбиялык иштерди аткара билүүсүнө жараша болот. Штаттык расписаниеге жараша колледж орто кесиптик билим берүүнүн талаптарына жооп бере турган окутуучулар курамынан топтолгон. Колледждин окуу процессине университеттин профессорлору жана окутуучулары тартылган, ал эми дипломдук иштердин рецензенттери жана Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын мүчөлөрү башка жактан саат-акылары менен чакырылат.

         Бүгүнкү күнү КМТУнун политехникалык колледжинде 90дон ашык кызматкерлер иштешет, алардын ичинен 70 окутуучу контракт менен, анын ичинен 49 штаттык окутуучу иштеп жатышат, ошондой эле КМТУдан, ААК «Кыргызтелекомдон», ААК «Түштүк электрден», «КAN – fashion» дизайн – студиядан, И.Арабаев атындагы КМПУнун колледжинен жана башка жерлерден окутуучулар биргелештирүү менен эмгектенишет. Алардын ичинен 5 илимдин кандидаты, 2 билим берүүнүн отличниги жана жакынкы чет өлкөлөрдүн ЖОЖдорунун бүтүрүүчүлөрү. (Ленинград жеңил өнөр жай институту, Иваново текстиль институту, Томск улуттук илимий политехникалык университети, Алма-Ата Энергетикалык институту, Ташкент текстиль институту, Витебск индустриалдык-педагогикалык колледжи жана Кыргызстандын алдынкы ЖОЖдорунун бүтүрүүчүлөрү) 2010-2015-жылдары окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу боюнча жакшы өзгөрүүлөр болду, иштегендердин орточо жашы 39 жашты түздү, керектүү багыттар боюнча (маалыматтык-коммуникациялык технологиялар, заманбап педагогикалык технологиялар, билим берүүнүн сапатын башкаруу, жаңы экономикалык шарттарда билим берүү мекемелерин башкаруу) квалификациясын жогорулатып турушат. Колледждин материалдык-техникалык базасы КМТУнун аймагында жайгашкан.

        Колледж ыкчам башкаруудагы өзүнчө окуу корпусу, окуу-өндүрүштүк өнөрканасы (УПШМ) бар, ошондой эле «Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы», «Энергия менен жабдуу», «Электр механикасы»,«Радиоэлектрондук техника», «Дене тарбиясы», «Унаадагы менеджмент», «Автомобиль унаасы», «Байланыш каражаттары жана коммутациялар системасы» ж.б. кафедралардын лабораториялык базаларын пайдаланат. Колледждин окуу корпусунда окутуу 32 окуу кабинеттеринде жүргүзүлөт. Жетекчилик тарабынан кабинеттерди жабдуу жана жаңы өнөрканаларды түзүү боюнча чаралар көрүлүп турат. Окуу корпустун капиталдык оңдоп-түзөө иштери мезгил-мезгили менен өткөрүлүп турат, адистиктер боюнча окуу лабораториялары бөлүнүп берилет жана практикалык окутуунун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн заманбап лабораториялар, тиешелүү жумушчу дубал гезиттери даярдалууда.

коллектив

Колледждин эмгек жамааты

Сотрудники колледжа

  • Подробнее

  • Подробнее

  • Подробнее

  • Подробнее

  • Подробнее

  • Подробнее

 

Абитуриенту

Информационный пакет подготовки специалистов среднего профессионального образования по кредитной технологии обучения 2017-2018 уч. год.

Правила приема в образовательные программы среднего-профессионального образования КГТУ им. И.Раззакова

Информационные буклеты для абитуриентов Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Материалы по профориентационной работе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антикоррупционная работа

Финансовая отчетность — 2017

Финансовая отчетность — 2016

 

Миссия Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

30 января 2014 года утверждена Стратегия развития Политехнического колледжа КГТУ на период  2014 – 2020 годы   в соответствии со Стратегией развития образования КР на 2012 – 2020 годы и  Стратегией развития КГТУ на период  2014 – 2020 годы, где определены миссия, стратегические цели и задачи колледжа.

Миссия колледжа:   

Подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных, компетентных, ответственных,  свободно владеющих своей профессией и готовых к постоянному профессиональному росту. Обеспечение такого уровня, качества работы колледжа позволит войти ему в число лучших учебных заведений системы среднего профессионального образования.

Цель: создание и поддержание  образовательных условий для получения качественного образования с учетом потребностей рынка труда и удовлетворения потребностей экономики Кыргызской Республики в кадрах высокой квалификации.

Основные задачи:

 1. Планирование развития колледжа в современных социально-экономических условиях.
 2. Совершенствование образовательного процесса.
 3. Совершенствование воспитательной работы и внеучебной деятельности.
 4. Развитие кадрового потенциала.
 5. Укрепление материально-технической базы.

Важнейшие целевые показатели:

 • Выполнение набора абитуриентов по заявке работодателей
 • Сохранность контингента студентов
 • Количество преподавателей, имеющих ученое звание
 • Количество преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию
 • Количество кабинетов, аудиторий, оснащенных средствами современных информационно-коммуникативных технологий
 • Количество преподавателей и сотрудников колледжа, освоивших информационно-коммуникативные технологии
 • Количество занятий с применением электронных средств обучения
 • Количество модернизированного учебно-лабораторного, учебно-производственного и аудиторного оборудования
 • Количество кабинетов, располагающих оборудованным рабочим местом для преподавателей
 • Создание автоматизированной системы контроля образовательного процесса колледжа
 • Доля привлеченных внебюджетных средств
 • Количество специальностей по программам СПО КР, переподготовки и получения второй профессии
 • Качественная обеспеченность колледжа рабочими программами учебных дисциплин в соответствии с требованиями ГОС СПО КР
 • Обеспеченность УМК дисциплин
 • Сотрудничество со специализированными кафедрами КГТУ
 • Сотрудничество с работодателями
 • Количество выпускников, получивших дипломы с отличием
 • Трудоустройство выпускников
 • Закрепляемость выпускников на предприятиях

Ожидаемые результаты реализации:

 1. Увеличение качественного и количественного контингента студентов колледжа.
 2. Выпуск конкурентоспособных специалистов, способных к самоутверждению и самореализации в современном обществе.
 3. Разработка модели управления единой образовательной и воспитательной систем колледжа, направленных на профессиональное   самоопределение студентов.
 4. Улучшение инфраструктуры колледжа, рост материально-технической и учебно-методической базы.
 5. Обеспечение образовательного и воспитательного процесса высококвалифицированными педагогическими кадрами.
 6. Развитие системы привлечения внебюджетных средств, системы социального взаимодействия по трудоустройству выпускников колледжа.

Согласно Стратегии развития колледжа на период до 2020 года разработан

С тратегический план развития подробно с планом мероприятий. Ниже представлены основные направления работ:

 1. Планирование развития колледжа в современных социально-экономических условиях.

1.1. Формирование и пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей основные направления деятельности колледжа.

1.2.  Изучение и внедрение в практику управления колледжем методов современного менеджмента; развитие механизмов самоуправления колледжем.

1.3. Обеспечение участия студентов в управлении колледжем, развитие студенческого самоуправления.

1.4. Внедрение в управленческую деятельность, учебный процесс, социально — воспитательную работу современных информационных и телекоммуникационных технологий.

1.5. Повышения квалификации по информационно-коммуникационно — технологической компетентности педагогических и административных кадров.

1.6. Создание банка информационных данных, внедрение и совершенствование электронного документооборота.

1.7. Совершенствование материально-технической базы компьютерного оборудования учебных кабинетов, лабораторий, администрации колледжа.

 1. Совершенствование образовательного процесса.

2.1. Формирование основных и дополнительных профессиональных образовательных программ колледжа, ориентированных на потребности перспективных рынков труда:

2.1.1. Подготовка к внедрению новых ГОC КР, основанных на модульно-компетентностном подходе, обеспечение преемственности уровней образования СПО и ВПО КР: «колледж-вуз».

2.1.2. Освоение и реализация эффективных технологий обучения, создание нового поколения учебно-методического обеспечения ГОС КР.

2.1.3. Информационно-коммуникационное сопровождение учебного процесса.

2.1.4. Заключение с работодателями договоров о социальном партнерстве  по организации  учебной  и производственной практик в рамках модульно-компетентностного подхода; приведение содержания производственной практики в соответствие с запросами личности, с потребностями рынка труда, перспективами развития социальной сферы и экономики Республики.

2.1.5. Изменение содержания производственной практики и его качественного обновления с учётом перехода обучения современным технологиям и развития личностно-профессиональных компетенций специалистов в соответствии с требованиями работодателей.

2.1.6. Развитие и реализация дополнительных программ профессионального образования, программ переподготовки и повышения квалификации специалистов среднего звена и рабочих кадров (служащих) на базе колледжа; разработка, адаптация и внедрение моделей сокращения сроков подготовки по программам подготовки специалистов среднего звена.

2.1.7. Создание условий для гармонического развития личности и реализации её творческой активности; реализация факультативов «Основы поведения на рынке труда», «Профессиональная адаптация», «Технология поиска работы», «Основы рыночной экономики», «Бизнес — практикум» и «Введение в предпринимательство» и др.,  программы которых включают упражнения, тесты, беседы, ролевые игры, коммуникативные ситуации.

2.2. Организация деятельности по профессиональной ориентации:

2.2.1. Создание и организация деятельности профориентационного центра колледжа, в задачу которого входит оказание профориентационных  услуг учащимся школ,   популяризация колледжа и его специализаций.

2.2.2. Разработка  и внедрение новой модели профориентационной работы, основанной на личностных ориентациях выпускников школ и спроса рынка труда с целью более качественного набора первокурсников.

3.3. Издание печатной и медиапродукции, ориентированной на поддержку профессионального выбора молодежи.

2.2.4. Заключение с школами договоров о социальном партнерстве  по организации  профориентационной работы и дополнительного тестирования школьников. Проведение дней открытых дверей с целью привлечения выпускников общеобразовательных учреждений для обучения в колледже.

2.2.5. Размещение на официальном сайте университета и колледжа информации по программам профессиональной подготовки и  дополнительному профессиональному  образованию.

2.2.6. Размещение в СМИ сведений о профессиональной деятельности колледжа и условиях приема абитуриентов,  съёмка рекламных роликов о жизни и деятельности колледжа, изготовление агитационно-наглядных материалов, буклетов,  стендов, рекламных щитов, баннеров с символикой колледжа.

2.3. Внедрение системы оценки качества профессионального образования в колледже:

2.3.1. Развитие открытой системы информирования об образовательных услугах, обеспечивающих своевременное обновление, достоверность информации и доступность.

2.3.2. Проведение внутреннего мониторинга качества обучения по всем дисциплинам общеобразовательного и профессионального блоков;  мониторинга трудоустройства выпускников по   специальности как показателя качества образовательных услуг; мониторинга удовлетворенности работодателей и населения доступностью и качеством образовательных услуг.

2.3.3. Разработка и реализация системы оценки качества образовательной деятельности педагогического коллектива.

2.3.4. Разработка и совершенствование контрольно-оценочных средств УМК дисциплин, программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с модульно-компетентностным подходом ГОС СПО КР.

2.3.5. Участие работодателей в экспертизе аттестационных материалов, критериев оценки и в процедурах промежуточной и итоговой государственной аттестации  выпускников колледжа.

2.3.6. Создание нового поколения учебно-методических комплексов (УМК) для обеспечения образовательного процесса, отвечающего требованиям стандарта нового поколения.

2.3.7. Привлечение работодателей в качестве преподавателей спецкурсов, что позволило бы усилить адаптационный потенциал выпускников на современном рынке труда и повысить их шансы на эффективное трудоустройство и становление профессиональной карьеры.

2.3.8. Разработка авторских педагогических технологий.

 1. Совершенствование воспитательной работы и внеучебной деятельности:

3.1. Поддержка студентов, проживающих в общежитиях университета и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания.

3.2. Организация целенаправленной работы по патриотическому и гражданскому воспитанию как эффективного средства подготовки выпускников к самостоятельной жизни.

3.3. Профилактика асоциального поведения студента колледжа за счет организации максимальной занятости студента.

3.4. Повышение уровня социальной защищенности студента и работников колледжа через оказание материальной поддержки в трудных жизненных ситуациях.

3.5. Обеспечение информационными и научно-методическими материалами по организации и проведению воспитательной деятельности.

3.6. Совершенствование и стимулирование работы кураторов студенческих групп, старост, Совета студенческого самоуправления.

3.7. Сохранение и развитие традиций колледжа через систему внеучебных   мероприятий.

3.8. Организация и поддержка участия студентов в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, КВН и др.

 1. Развитие кадрового потенциала:

4.1. Разработка системы профессионального отбора преподавателей при приеме на работу и  критериев оценки их деятельности.

4.2. Использование разнообразных форм повышения квалификации преподавателей с учетом Стратегии развития колледжа; стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях по направлениям подготовки;  привлечение к преподаванию специалистов с предприятий в рамках социального партнерства.

4.3. Разработка механизма анализа и оценки профессиональной компетенции преподавателей и мастеров производственного обучения.

4.4. Создание  экспериментальных групп по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс.

4.5. Совершенствование механизмов мотивации и стимулирования педагогической деятельности сотрудников колледжа; формирование эффективной кадровой политики, направленной на привлечение и закрепление молодежи.

4.6. Разработка и  внедрение системы по стимулированию на конкурсной основе преподавателей, занятых внедрением в учебный процесс инновационных образовательных технологий и методов обучения, рекомендованных ГОС СПО КР.

 1. Укрепление материально- технической базы:

5.1. Развитие инфраструктуры колледжа, в том числе ремонт здания (текущий ремонт УПШМ,   ремонт учебного корпуса, прилегающей территории и др.)

5.2. Развитие материально-технической базы  до уровня требований  ГОС СПО КР, в том числе открытие новых лабораторий и оснащение их современным учебно-лабораторным оборудованием.

5.3. Развитие учебно-методической базы колледжа до уровня требований ГОС СПО КР, в том числе  приобретение учебной, учебно-методической, научно-методической и художественной литературы  для обновления фондов библиотеки университета и колледжа, создание учебно-методической базы для освоения педагогами современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий.

5.4. Создание материально-технических условий для эффективного использования инновационных технологий в учебном процессе.

5.5. Поддержание общественного порядка на территории колледжа; обеспечение безопасности труда и обучения.

Разработан детальный план мероприятий по реализации данной Стратегии развития колледжа, согласно которого составляется  годовой план по направлениям деятельности колледжа.

 

Нормативные документы

Перечень документов системы обеспечения качества образования СПО
Политехнический колледж КГТУ им. И. Раззакова

Положение о Политехническом колледже  КГТУ им. И.Раззакова

Положение О ведении журналов учета теоретического обучения, посещаемости и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова.

Положение о выпускной квалификационной работе Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Положение о кураторе студенческой группе Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Положение об оплате труда работников Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Об организации учебного процесса в Политехническом колледже КГТУ  им. И.Раззакова

Об организации практик студентов Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Положение о педагогическом совете Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

О порядке оформления, ведения, учета зачетных книжек, студенческих билетов Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Положение о порядке ведения видеонаблюдения (с записью голоса) на территории Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Положение о предметно-цикловой комиссии Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Положение о профориентационном центре Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Положение о Студенческом самоуправлении Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Положение об учебно-методической комиссии Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Положение об общежитии Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Положение об учебно-исследовательской работе студентов (обучающихся) Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Инструкция по проведению экзаменов и  зачетов в Политехническом колледже КГТУ им. И. Раззакова

Единые требования к обучающимся Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Требования к внешнему виду преподавателей, сотрудников и студентов Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Положение о социальной поддержке студентов Кыргызского государственного технического университета им. И.Раззакова

Кадровое обеспечение Политехнического колледжа КГТУ на 19.01.2018

Паспорт, Устав колледжа, Устав Совет студенческого самоуправления

Паспорт Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Устав Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Устав о Совете студенческого самоуправления Политехнического колледжа КГТУ им. И. Раззакова

Руководство по применению документооборота при восстановлении, переводе и повторном обучении студентов КГТУ им. И.Раззакова

Регламент электронного документооборота Отдела информационных технологий и технического обслуживания компьютеров (ОИТТОК) со структурными подразделениями КГТУ им. И.Раззакова на основе AVN EDOC

 

 

Стратегия развития

Стратегия развития Политехнического колледжа на период 2014-2020 г.г.  КГТУ им. И.Раззакова

И.Раззаков атын. КМТУнун Политехникалык колледжинин 2014-2020 ж.ж. өнүгүү стратегиясы

И.Раззаков атын. КМТУнун Политехникалык колледжинин 2014-2020 ж.ж. өнүгүү стратегиясын ишке ашыруу иш-чараларынын планы

План мероприятий по реализации стратегии развития Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова на период 2014-2020 г.г.

План работы Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова на 2017-2018 уч. год.

Годовой отчет Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова за 2016-17 уч. год.

 

ОПОП

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования. Специальность 280105 Защита в чрезвычайных ситуациях

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования. Специальность 261203 Полиграфическое производство

Основная профессиональная образовательная программа профессионального образования. Специальность 151001 Технология машиностроения

Основная профессиональная образовательная программа профессионального образования. Специальность 150413  Техническая эксплуатация оборудования в торговле и в общественном питании

Основная профессиональная образовательная программа профессионального образования. Специальность  210402 Средства связи с подвижными объектами

НИР преподавателей, УИР студентов

Изданные статьи, программы, дипломы

Сертификаты сотрудников Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

Дипломы, грамоты, благодарности

 

Приказы

Приказ №1147/1 от 05.09.17

Приказ №920/1 от 05.07.17

Сведения об отчисленных студентах Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова

 

 

 

 

Чет тилдер кафедрасынын курамы

 

Доценттер:

 1. Cуюмбаева Айнура Ахматбековна
 2. Чокморова Айнура Мырзабековна
 3. Мажиева Гульмира Мажиевна
 4. Имангазиева Гульнура Айтпаевна

 

Ага окуутучулар:

 1. Абылаева Ажар Аманкалыевна
 2. Исаева Эльмира Муратбековна
 3. Бакиева Татьяна Валиевна

 

Окуутучулар:

1.Чолпонбаева Рахат Джумадиловна

2.Шаршеева Мээрим Өмүрбековна

3.Кожомкулова Салтанат Дамировна

4.Алыбаева Назгүль Дайырбековна

 1. Курбанова Назгүль Тургуналиевна

6.Шералы к Кален

 

Административдик жана уюштуруу иштери боюнча жардам берүүчү кызматкер:

1.Шопокова Кызжибек Шопоковна

2.Кенешбекова Надира Абжалбековна

1963-жылы “Орус тили” жана ”Чет тилдер” минбарларына бөлүндү, Громова Р.К башында турган. 1968-жылдан 1990-жылга чейин „Чет тилдер“ минбарын филология илимдеринин кандидаты доцент Умаров К.У. жетектеген. Минбарды жетектөөдөн тышкары Умаров К.У. институтунда болгон ири коомдук иштерди алып барган. Порткомдун секретары, Кыргыз ССРнин билим берүү министрине караштуу „Чет тилдер“ бөлүмүнүн башчысы болгон. 20 жылдан ашык минбарды жетектеген, ал көптөгөн билимдүү жаштарды тарбиялаган. Алар азыркы кезге чейин минбардын негизги өзөгүн түзүшөт. Алардын арасында доцент Суюмбаева А.А, Ромашова З.Н, Абдукаримова З.А, Султанова Т.У, Мажиева Г.М жана Имангазиева Г.А бар. К.У. Умаров талапты катуу койгондугу менен бирге, сезимтал, билгич, көрөгөч жана кесипкөй жетекчи болгон, ушул касиеттеринин аркасында ал 4 мөөнөттүк аралыкта минбарды жетектеп келди. 1977-жылы минбар кайрадан бөлүнүп, башкы имараттын чет тилдер минбары жана курулуш факультеттеринин чет тилдер минбары пайда болгон. Немис, англис жана француз тилдеринин илимий-методикалык бөлүмдөрү минбарларды түзулгөн.

Чет тилдер минбары 1-курстун студенттерин илимий-техникалык тексттерди которууга үндөп, кызыктырып, которуучулар бюросуна катыштырып башташкан. Алар бүтүрүүчү минбарлардын буйрутма котормолорун аткарып, илимий-техникалык эмгектердин кыскача баянын жазышкан. Ар кадам сайын бул көрүнүш кайталанып, өзүнчө бир системага айланып, ар жыл сайын эң мыкты илимий-техникалык эмгектердин котормолорунун конкурсу уюштурулуп турган. Көптөгөн студенттер чет тилдерин жакшы билгендиги менен айырмаланышкан. Мына ошондой бүтүрүүчүлөрдүн бири Э.Бексалов ГДРдин академиясынын биринде аспирантураны бүтүрүп, диссертациясын немис тилинде ийгиликтуу коргогон(1972). Минбардын окутуучулары студенттерди окутуунун алда канча натыйжалуу ыкмаларын жана жолдорун издеп, аларга карата коомдук өнүгүү моделдерин таба билүүнү жана алардын критикалык ой-жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү үчүн аракет кылып жатышат. Мындай жетишкендиктерге жетүүнүн бир гана жолу, билим жана адистик деңгээлин, окутуу жөндөмүн жогорулатуу аркылуу жетишүүгү болот.  Мындай адистердин жетиштүү болуусу кандидаттык экзамендерди уюштурууга мүмкүндүк түзгөн.   Умаровдон кийин минбарды Кашилов К.Е., Усмаилова С.С., Абдрахманова Р.Ж., Юсупов Ф.И. жетектешген.

Студентердин сабакта жана сабактан тышкары окуп которула турган текстер чет өлкөлүк газета журналдардан тандалып алынып,студентеринин чет тилдерди үйрөнүү,деңгээлин көтөрүп жана чет өлкөдө болуп жаткан окуялар менен тааныштырган. Студенттер чет тилди 6-8 семестер окушкан жана техникалык текстерди Калесник-Избакиева-Султаналиева жб менен которгонду үйрөнүшкөн. Чет тилди жакшы окуп үйрөнгөн студенттер ФОП-бөлүмүндө окушкан жана ушул бөлүмду ийгиликтуу аяктап мамлекеттик экзамен бергенден кийин Референт котормочу деген күбөлүк алышкан. Чет өлкөлөрдө чыгып жаткан илимий техникалык адабияттарда чыгып жаткан жанылыктарды билип жана илим чөйрөсүндө илимпоздордун макалаларын окуп алышкан. 1996-2010 ж.чейин чет тилдер минбарын Суюмбаева А.А. жетектеген. М.Г.У бүткөндөн кийин Суюмбаева А.А. өзүнүн педагогикалык  ишин ФПИде 1981 ж. баштаган. Чет өлкөдө иштөө үчүн адистерди даярдоо максатында, кафедра 2 жылдык англис тил курсун ачкан. Ал курста Educational Services International USA. Эл аралык билим берүү кызматы аркылуу келген адистер иштеген. Усулдук окутуу иштерин байкаларлык өнүккөн. 1996-1997 жылдары А.А.Суюмбаеванын 2 томдом турган китеби чыккан. Ал китеп билим берүү министрлиги тарабынан студенттерге өз алдынча даярдануу үчүн окуу куралы катарында сунушталган. Мугалимдер сабак өтүүдө колдонула турган 50дөн ашык окуу куралдарын иштеп чыгышкан. 1999-жылы энергетика факультетинин студенти Сүйөркулов Э. дипломдун ишин, немис тилинде жактаган. Немис тилинин консультанты доц. Абдукаримова З.Н. Кафедранын коллективи эл аралык программалар аркылуу профессионалдык денгээлин өрчүтүү максатында жигердүү иштешкен. 2003-жылы доцент Суюмбаева А.А. “Сорос-Кыргызстан“ фонду тарабынан уюштурулган. Жайкы мектеп ишине катышкан. Академиялык гендерди киргизүү иштерине жеткирүү катышкандыгы үчүн ал UNDD социалдык башкаруу прогаммасы тарабынан сыйлык алган. 2006-жылы окутуучу Имангазиева USAID программасы аркылуу жеке грант утуп алып,Ашхабад  шаарында өткөрүлгөн эл аралык англис тил мугалимдеринин жыйыныны катышкан. 2007-жылы доцент Мажиева Г.М. Гете институту тарабынан грант утуп алып, Бонн жана Берлин шаарында өткөрүлгөн “Эски жана жаны борбор” аталган семинарларга катышкан. 2008-жылы Суюмбаева А.А. деңгээл жогорлатуу боюнча мелдештин женүүчүсү катары ММЛУ өткөрүлгөн курста окуп келген.2017 жылы Чокморова А.М. ITEC программа боюнча грант утуп алып, Дели шаарындагы SIBIT университетинде 2 айлык окуу семинарына катышып келген. 2010-жылдан азыркы убакытка чейин чет тилдер каферасынын доцент Чокморова А.М. жетектейт.

Чокморова А.М. И.Арабаев атындагы КМУ магистратурасын мыкты аяктаган. Европанын, Россиянын жана Казахстандын ЖОЖ ры менен кеңири өнөктөшүү үчүн тилдерди эркин сүйлөө зарыл. Ошондуктан Боллондук окуу системасын эске алуу менен, бүгүнкү күнү кафедра чет тилдерди окутууга башкача ыкма колдонуп чыгууда. Чет тилдерди куралдарынын аздыгына байланыштуу. Билим берүү министрилигинен сунушталган китеп жана усулдук куралдарды өз алдынча иштеп чыгышат. 2010-жылы доцент Сүюмбаева жана Чокморова “Wherever you go…” усулдук окуу куралын иштеп чыгышкан. Ал курал студенттерин оозеки сүйлөөсүн өнүктүрүүгө жардам берет. 2013-жылы улук окутуучу Имангазиева жана окутуучу Исаева мамлекеттик стандартына ылайыкталган технололгия женил өнөр жай адистигине багытталган “Prineiples” аттуу усулдук окуу куралын иштеп чыгышкан. 2014-жылы Сүюмбаева А.А, Чокморова А.М, Исаева Э.М энергетика факультетинин студенттери үчүн” English for power engineering students” атту окуу куралды иштеп чыгышкан. Бул курал мамлекттик билим берүү стандарты боюнча энергетика факультети баардык тармактарына ылайыкталган. Бүгүнкү күндө кафедрада иштеп жаткан жаш адистер,илимий изилдөө иштери менен жегердүү иштеп жатышат жана ошондой эле кафедранын мугалимдери жеке грант менен иштөөдө. 2012-жылы Мажиева Г.М. Берлин шаарында өткөрүлгөн “Билим берүү ситемасындагы реформа” аттуу жеке грант утуп алган. 2012 жылы Эмильбекова С.О. “Spoken English and Web Development” темасы боюнча грант утуп алып, New Deli шаарында 2- айлык курста окуп келген.

2013ж Суюмбаева А.А. ”Media in education” деген курс боюнча Польшада 1 айлык окуу семинарына катышып келген. Ошондой эле кафедрада “Чет тил сабагын берүү методикасын жакшыртуу” багытында илимий-изилдөө иштери жүрүп жатат. Кафедранын мугалимдери эл аралык жана республикалык ар кандай тармактагы жыйындарга жигердүү катышып турушат. 5 жылдан бери Попов атындагы Одесса университети менен жакшы байланышта. 2013-жылдан бери Одесса өткөрүлгөн жыйында кафедранын 8 мугалими катышкан,12 статьялары чыккан. Студентердин илимий изилдөө иштери дагы, кафедра тарабынан жигердүү иш алып келет. Азыркы 5 жылдын ичинде студенттер тарабынан 174 доклад даярдалган,анын ичинен 20дан ашык докладтарга диплом,грамота жана белектер берилген.8 доклад журналга басылып чыккан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 мая 2018 года в Бишкеке состоялась торжественная церемония награждения победителей и номинантов интеллектуального конкурса «Акыл Тирек – 2017». Конкурс, ежегодно организуемый Фондом Аскара Салымбекова, и на этот раз был проведен совместно с Национальной Академией наук Кыргызской Республики.

С радостью сообщаем что, преподаватель Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова Охотников Виталий Иванович, представивших на суд жюри научную работу «Разработка технических средств повышения безопасности дорожного движения и мониторинга транспортных средств в рамках интеграционных процессов Кыргызской Республики в ЕАЭС» стал дипломантом интеллектуального конкурса «Акыл Тирек – 2017».

От имени всего коллектива Политехнического колледжа КГТУ им. И.Раззакова сердечно поздравляем дипломанта конкурса, желаем новых побед, высоких профессиональных достижений, осуществления смелых идей, счастья и семейного благополучия!

21 мая 2018 года на нашем факультете прошла конференция на тему «Тенденции развития экономики» с  участием группы ЭКОб-1-17, под руководством профессора П.З. Бостоновой. Студенты продемонстрировали свои навыки и умения общении в деловой сфере — умение анализировать и извлекать значимую информацию из научных источников для подготовки доклада, а также презентовали разные страны и их экономическое положение на данном этапе. Конференция прошла в непринужденной и благоприятной обстановке. 

Азыркы учурда логистика салыштырмалуу жаш жана тез онугуп жаткан экономикалык илим.

Логистика – ийгиликтуу компаниянын баардык кызматтарын бириктируучу вектор, андыктан ал административдик иерархиянын туу чокусуна табигый жол.

Логистика – Материалдык жана сервистик агымдарын жана аларга жанаша маалымат менен финансалык каражаттадын агымдарын эффективдуу башкаруу эсебинен, жалпы чыгымдарды азайтуу жана тупку кардарлардын онумго жана кызматтарга болгон талаптарын канааттандыруу жагынан айтканда, бизнес уюмдун стратегиялык, тактикалык жана ыкчам максаттарына жетишуусуно туртку беруучу башкаруунун интегралдык куралы болуп саналат.

 

Логистиканын негизги максаты —  ишкердикти уюштурууну рыноктогу туруктуу атаандаштык позициялар менен камсыздандыруу. Ага «Логистиканын жети эрежелердин» (англис тилинен – seven rights, кыскартылганда 7R) негизинде агым процесстерин башкаруу аркылуу жетишет.
1. Керектуу товар;
2. Керектуу сапатта;
3. Керектуу санда;
4. Конкреттуу кардарга;
5. Корсотулгон жерге;
6. Корсотулон убакытта;
7. Эн аз чыгым менен жеткируу.

«Логистика» кафедрасы И.Раззаков атындагы КМТУ менен Бойт Техникалык университет, Берлин, Германия болгон кызматташуу келишимин ишке ашыруу максатында Кыргыз-Герман техникалык институнда уюштурулган.

«Логистика» кафедрасынын жетекчиси болуп профессор, экономикалык илимдердин доктору, тажырыйбалуу жана иштеп жаткан топ-менеджер (РФ окмотунун алдындагы ЭЧАнын, Торонто, Канада, Йорк университетинин Шулих бизнес мектебинин  дипломдору), мамлекеттик сатып алуулар жанан Дуйнолук Банктын долбоорлорунун сатып алуулары боюнча консультант-эксперт (БУУ ЭЭУ ЭОБ диплому, Турин, Италия) Уметалиев Акылбек Сапарбекович дайындалган.

Кыргызстанда европалык жогорку билим беруу зонасын тузуу максатында кафедрада окутуу жогорку билим беруудогу интеграциялык процесстерди ылдамдатууга багытталган Болон системасынын негизинде жургузулот.

 

Билим беруунун сапатына жана практикалык багытына КГТИ базасындагы «Логистика» кафедрасында жана жалпы эле И.Раззакатов атындагы КМТУда озгочо конул болунот. Билим беруу процессинде мультимедиялык техника, кейс анализ, долбоор формасындагы отчеттор сыяктуу заманбап технологиялар жана иштеп чыгуулар пайдаланылып, билим жана тайрыйба болушуудогу эн акыркы прогресивдуу методтор колдонулат.Кээ бир сабактар интерактивдуу формада отот. Адисттик баарлашууга чон конул бурулат. «Логистика» кафедрасы мастер-класс, конок лекция жана тегерек устол форматында отуучу жолугушууларды узгултуксуз уюштуруп турат. Мындан тышкары логистикалык объектерге экскурсиялар дагы болуп турат.

Кафедранын бутуруучулору томонку багыттарда оздорун табууга жана иштоого мумкунчулуктору бар:
— мамлекеттик жана коммерциялык уюмдардын жана компаниялардын, ондуруштун, курулуштун, транспорттун, билим беруунун, илим жана инновациянын, маданияттын, медицинаны жана кызмат беруу сферасынын баардык бутактарынын логистикалык болумдорундо, департаменнтеринде, башкармалыктарында;
— Атайын логистикалык компанияларда, консалтинг жана изилдоо уюмдарында, логистикалык коммуникация агенттиктеринде

— Алдынкы россиялык, эл аралык компаниялардын жана мультинационалдык корпорациялардын  башкаруу аппаратында жана регионалдык болумдорундо;
— Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу органдарында

Логистика тушунугу озуно кенен спектрдеги ар турлуу маселелерди жана кызматтарды камтыйт, андыктан бул тармактагы квалификациялуу адистерде чон тандоо бар. Баардык индустриялардын орто жана ири компаниялары, аутсорс кызматтарын сунуштаган логистикалык фирмалар сабатту адистерди кубаныч менен жумушка алышат.

Логисттин профессионалдык милдеттери ото кенен – анын компетенциясына товарларды эн оптималдуу маршрут жана ыкма менен белгиленген жерге жеткирууну уюштуруу кирет. Материалдык ресурстадрын жана убакыт чыгымдарын минималдаштыруу схемасын дал логист камсыз кылып, товарладын кампада ийгиликтуу жайгаштырылышына, процессте ишмердуулук кылган адистер менен функциялар ортосундагы байланышты жонго салууга кам корот.

Мындан тышкары, мекеменин ишмердуулук тармагына жана конкреттуу спецификалык талаптарга жараша логист дагы кошумча коп функцияларды аткарат.
Логистика коп кырдуу тармак болгондуктан озуно коп багыттардык камтыйт (транспорттук, сатып алуу, кампа, маалыматтык, ондуруштук ж.б.).

Бул адистиктин онугуу динамикасы туруктуу турдо логистерге болгон муктаждыктын осуусуно шарт тузот.

Бугунку кундо логисттер эмгек рынокта он эн талаптуу адисттер катарына кирет. Мындай жогорку талапка карабастан теориялык жана практикалык билими бар, куболуктондурулгон адистерге ачык дефицит байкалууда.

Бул адисттик коп гуманитардык жана техникалык сабактарды окууну сунуштайт.

Логистика тармагында адисттикти тандоодо студент озунун жондомдуулукторун жакшы анализдеши керек, себеби ийгиликтуу логист кана жогорку айлык майанасына жана карьералык осушко талапкер болот алат. Абитуриент озунун артык коргонуно таянып, кайсы тармакта жогорку жыйынтыкка жетиш учун  озунун баардык жондомдорун максималдуу турдо толук ишке ашыра алышын баамдап тандоо жасашы керек.

Окуу формасын тандоодо мектеп бутруучулор логистикалык адисттиктерди сунуштаган улуттук ЖОЖдордун факультеттерине конул буруулары керек.

Ал эми, билими жана тажырыйбасы бар, бирок логистика тармагында билими жетпей аткандарга магистратура жарайт. «Логистика» кафедрасында магистратура да сунушталат.

 

Багыт жана даярдоо:

Жыл сайын «Логистика» кафедрасы томонку багыттарда студенттерди кабыл алат:

— Транспорттук логистика

— Ишкердуулук логистикасы

Ошондой эле жыл сайын «Логистика» кафедрасы томонку багыттарда магистранттарды кабыл алат:

— Сатып алуу логистикасы

— Транспорттук логистика

15.05.2018 г. в Учебно-производственном центре «Технолог» прошел практический семинар для студентов кафедры Технология производства продуктов питания Технологического факультета КГТУ им. И. Раззакова, обучающихся по профилю «Технология мяса и мясных продуктов». Тренером данного практического семинара выступил выпускник кафедры ТППП, заведующий колбасным производством ОсОО «БАРКАД» Воронов А. Активное участие в тренинге принимали преподаватели кафедры проф. Джамакеева А.Д.,  преподаватель Жунусова К. и  студенты 4,3,2,1 курсов.

18.05.2018 г. в Учебно-производственном центре «Технолог» при КГТУ им. И. Раззакова состоялось Национальное соревнование технологов по изготовлению мясных изделий и полуфабрикатов «Битва мясников».

Основная цель данного мероприятия – развитие сотрудничества между образовательными учреждениями и частным сектором страны; укрепление связей между производителями, а также укрепление связей между наукой и производством.

В организации и проведении данного мероприятия приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты кафедры ТППП Технологического факультета  КГТУ им. И. Раззакова, представители  ведущих предприятии мясной отрасли Кыргызстана: ОсОО «БАРКАД», ОсОО «РИХА», ОсОО «Адал Азык» (ТМ «ТОЙБОСС»);  Центр трансфера технологий, образования и предпринимательства, Программы «Профессиональное образование в ЦА» Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ); Проректор по учебной работе КГТУ им. И. Раззакова Чыныбаев М.К., декан Технологического факультета Джунушалиева Т.Ш. и представители УПЦ «Технолог», а также студенты 3 и 4 курсов, обучающихся по профилю «Технология мяса и мясных продуктов».

В конкурсе принимали участие три команды, состоящие из технологов предприятий ОсОО «Баркад», ОсОО «Адал Азык» (ТМ «Тойбосс»), ОсОО «Риха» и студентов 3 и 4 курсов, обучающихся по профилю «Технология мяса и мясных продуктов» КГТУ им. И. Раззакова.

В составе команд из предприятии были также выпускники кафедры предыдущих лет в лице технолога ОсОО «Риха», заведующего колбасным производством Вороновым А., заведующей реализации продукции Федоренко Д. ОсОО «БАРКАД».

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Лучший изготовитель фарша»; «Лучший вязальщик»; «Лучшее название (слоган) для своего продукта».

По результатам конкурса Организационный комитет и жюри Соревнования определили победителей:

 1. В номинации «Лучший изготовитель фарша» — ОсОО «Адал Азык» (ТМ «Тойбосс»)
 2. В номинации «Лучший вязальщик» — ОсОО «Баркад»
 3. В номинации «Лучшее название (слоган)» — ОсОО «Риха»

Победителям конкурса Координатором ЦТТОП Ураном Тыналиевым, Директором Программы GIZ Р. Шписом и деканом Технологического факультета Джунушалиевой Т.Ш. были вручены Кубки, медали и памятные подарки.

Победители национального будут приглашены на региональные соревнования между производителями мясных изделий и полуфабрикатов Центральной Азии.

За активную помощь в организации Тренинга «Технология изготовления мясных изделий и полуфабрикатов», Национального соревнования технологов по изготовлению мясных изделий и полуфабрикатов «Битва мясников» были вознаграждены Благодарственным письмом Директора Программы GIZ «Профессиональное образование в ЦА» следующие лица:

 • А.Д. Джамакеева – Профессор кафедры ТППП КГТУ;
 • Д.А. Коджегулова – Директор УПЦ «Технолог»;
 • К.И. Серкебаев – Ген.директор ОсОО «Баркад».

Следует отметить особый вклад в организацию и проведение данного мероприятия Генерального директора ОсОО «Баркад» Серкебаева К.И. за предоставленную финансовую поддержку.

15.05.2018 г. в Учебно-производственном центре «Технолог» прошел практический семинар для студентов кафедры Технология производства продуктов питания Технологического факультета КГТУ им. И. Раззакова, обучающихся по профилю «Технология мяса и мясных продуктов». Тренером данного практического семинара выступил выпускник кафедры ТППП, заведующий колбасным производством ОсОО «БАРКАД» Воронов А. Активное участие в тренинге принимали преподаватели кафедры проф. Джамакеева А.Д.,  преподаватель Жунусова К. и  студенты 4,3,2,1 курсов.

                 

18.05.2018 г. в Учебно-производственном центре «Технолог» при КГТУ им. И. Раззакова состоялось Национальное соревнование технологов по изготовлению мясных изделий и полуфабрикатов «Битва мясников».

Основная цель данного мероприятия – развитие сотрудничества между образовательными учреждениями и частным сектором страны; укрепление связей между производителями, а также укрепление связей между наукой и производством.

В организации и проведении данного мероприятия приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты кафедры ТППП Технологического факультета  КГТУ им. И. Раззакова, представители  ведущих предприятии мясной отрасли Кыргызстана: ОсОО «БАРКАД», ОсОО «РИХА», ОсОО «Адал Азык» (ТМ «ТОЙБОСС»);  Центр трансфера технологий, образования и предпринимательства, Программы «Профессиональное образование в ЦА» Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ); Проректор по учебной работе КГТУ им. И. Раззакова Чыныбаев М.К., декан Технологического факультета Джунушалиева Т.Ш. и представители УПЦ «Технолог», а также студенты 3 и 4 курсов, обучающихся по профилю «Технология мяса и мясных продуктов».

В конкурсе принимали участие три команды, состоящие из технологов предприятий ОсОО «Баркад», ОсОО «Адал Азык» (ТМ «Тойбосс»), ОсОО «Риха» и студентов 3 и 4 курсов, обучающихся по профилю «Технология мяса и мясных продуктов» КГТУ им. И. Раззакова.

В составе команд из предприятии были также выпускники кафедры предыдущих лет в лице технолога ОсОО «Риха», заведующего колбасным производством Вороновым А., заведующей реализации продукции Федоренко Д. ОсОО «БАРКАД».

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Лучший изготовитель фарша»; «Лучший вязальщик»; «Лучшее название (слоган) для своего продукта».

По результатам конкурса Организационный комитет и жюри Соревнования определили победителей:

 1. В номинации «Лучший изготовитель фарша» — ОсОО «Адал Азык» (ТМ «Тойбосс»)
 2. В номинации «Лучший вязальщик» — ОсОО «Баркад»
 3. В номинации «Лучшее название (слоган)» — ОсОО «Риха»

Победителям конкурса Координатором ЦТТОП Ураном Тыналиевым, Директором Программы GIZ Р. Шписом и деканом Технологического факультета Джунушалиевой Т.Ш. были вручены Кубки, медали и памятные подарки.

За активную помощь в организации Тренинга «Технология изготовления мясных изделий и полуфабрикатов», Национального соревнования технологов по изготовлению мясных изделий и полуфабрикатов «Битва мясников» были вознаграждены Благодарственным письмом Директора Программы GIZ «Профессиональное образование в ЦА» следующие лица:

 • А.Д. Джамакеева – Профессор кафедры ТППП КГТУ;
 • Д.А. Коджегулова – Директор УПЦ «Технолог»;
 • К.И. Серкебаев – Ген.директор ОсОО «Баркад».

Следует отметить особый вклад в организацию и проведение данного мероприятия Генерального директора ОсОО «Баркад» Серкебаева К.И. за предоставленную финансовую поддержку.

           

18 мая 2018 года в КГТУ им. И. Раззакова состоялся «круглый стол» на тему «Концепция реформирования науки в Кыргызской Республике: итоги и перспективы». Организаторами мероприятия выступили ВАК, Министерство образования и науки и Национальная Академия наук, а приняли участие в его работе ректора и проректора по науке вузов республики, директора НИИ и редакторы научных журналов.

Открыл мероприятие ректор КГТУ Джаманбаев М.Дж., пожелавший успешной работы участникам в обсуждении наболевших вопросов отечественной науки. После этого с презентацией выступила председатель ВАК Тыналиева Б.К., осветившая ситуацию с переходом на международную систему аттестации ученой степени докторов PhD.

Состоявшийся обмен мнениями по вопросам прозрачности защиты докторских диссертаций, усиления весомости публикаций за счет их включения в цитируемые издания привел в единому решению участников «круглого стола» касательно проработки следующих предложений:

 1. ускорение принятия поправок в Закон «Об образовании» и введения понятия доктора PhD;
 2. внесение на утверждение Правительства проекта постановления «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы послевузовского образования и внесения изменений и дополнений в некоторые решения Правительства КР», предусматривающего упрощение процедуры защиты диссертации, усиления акцента на качество диссертационных работ, основным критерием которой будут являться апробация материалов в международных и местных высокорейтинговых журналов;
 3. обеспечение перехода на аттестацию докторов PhD по мере прекращения срока полномочий диссертационных советов по защите кандидатских диссертаций;
 4. информирование редакций журналов о новой редакции Положения о перечне научных изданий, входящих в систему ВАК с учетом  новых требований.

 

 

 

 

18 мая 2018 года в Учебно-производственном центре «Технолог» КГТУ им. И. Раззакова состоялось Национальное соревнование технологов по изготовлению мясных изделий и полуфабрикатов под красноречивым названием «Битва мясников». Основная цель данного мероприятия – развитие сотрудничества между образовательными учреждениями и частным сектором страны, укрепление связей между производителями, наукой и производством.

В организации и проведении мероприятия приняли участие проректор по учебной работе КГТУ Чыныбаев М.К., декан технологического факультета Джунушалиева Т.Ш., профессорско-преподавательский состав и студенты кафедры «Технология производства продуктов питания», представители  ведущих предприятии мясной отрасли Кыргызстана: ОсОО «БАРКАД», ОсОО «РИХА», ОсОО «Адал Азык» (ТМ «ТОЙБОСС»), Центр трансфера технологий, образования и предпринимательства, Программы «Профессиональное образование в ЦА» Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

В составе команд из производственных предприятий были представлены выпускники кафедры предыдущих лет в лице заведующего колбасным производством Вороновым А. ОсОО «РИХА» и заведующей службой реализации продукции ОсОО «БАРКАД» Федоренко Д. Конкурс охватил следующие номинации: «Лучший изготовитель фарша», «Лучший вязальщик» и «Лучшее название (слоган) для продукта».

По результатам конкурса Оргкомитет и жюри Состязания определили победителей:

 1. «Лучший изготовитель фарша» — ОсОО «Адал Азык» (ТМ «Тойбосс»).
 2. «Лучший вязальщик» — ОсОО «Баркад».
 3. «Лучшее название (слоган)» — ОсОО «Риха».

Все победители конкурса получили кубки, медали и памятные подарки из рук координатора ЦТТОП У. Тыналиева, директора Программы GIZ Р. Шпис и декана Джунушалиевой Т.Ш.

За активную помощь в организации и проведении Национального соревнования технологов по изготовлению мясных изделий и полуфабрикатов «Битва мясников» удостоены благодарственных писем от имени Программы GIZ А.Д. Джамакеева (профессор кафедры ТППП), Д.А. Коджегулова (директор УПЦ «Технолог») и К.И. Серкебаев (генеральный директор ОсОО «Баркад»). Отметим также, что последний оказал существенную финансовую поддержку данному мероприятию.